این بخش در طبقه بیمارستان واقع شده است. دارای 3 اتاق 2 تخته و2 اتاق 3 تخته می باشد. در این بخش بیماران تا سن 15 سالگی بستری می شوند. بیماران با تشخیص های متفاوت جهت پیگیری درمان بستری می شوند. این بخش مجهز به 1 عدد برانکارد و 1 عدد ویلچر کودکان است. در هر اتاق بستری یک عدد LCD و یک عدد یخچال بزرگ جهت رفاه حال بیماران وجود دارد. جهت رفاه حال بیماران و مادران بخش رفاه حال بیماران و مادران بخش مجهز به گهواره برای نوزادان است. دستگاه های موجود در بخش از جمله دستگاه الکتروشوک، دستگاه تنظیم قطرات سرم، ساکشن و همچنین ترالی اورژانس ، ترالی پانسمان، وزنه کشش ، قرقره کشش، پایه سرم سیار و …. می باشد. قابل ذکر می باشد که تمامی اعمال جراحی از تمامی تخصص ها از جمله ارتوپدی، ترمیمی، عمومی، اورولوژی، ENT و …. انجام می شود.