تعرفه

نوع اتاق
صبحانه بیمار
نهار بیمار
شام بیمار
غذای همراه
کمد بیمار
سرویس بهداشتی
حمام
صندلی همراه
تخت همراه
آشپزخانه
هزینه اتاق بیمار
هزینه همراه و خدمات(اختیاری)
عمومی

*

*

*

*

*

*

*

۵/۳۴۶/۰۰۰ريال

۱/۲۰۰/۰۰۰ريال

دوتخته

*

*

*

*

*

*

*

*

۷/۴۸۵/۰۰۰ريال

۱/۲۰۰/۰۰۰ريال

خصوصی

*

*

*

*

*

*

*

 –

*

۹/۶۲۴/۰۰۰ریال

۱/۲۰۰/۰۰۰ریال

۱/۲۰۰/۰۰۰ریال

خصوصی ویژه

*

*

*

*

*

*

*

*

*

۹/۶۲۴/۰۰۰ريال

1/۲۰۰/۰۰۰ريال

تخت نوزاد بیمار

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

۵/۳۴۶/۰۰۰ريال

_

تخت نوزاد سالم

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

۳/۷۴۳/۰۰۰ ريال

_

تخت ICU

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

1۹/۲۴۵/۰۰۰ ريال

_

تخت NICU

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

۱۹/۲۴۵/۰۰۰ ريال

_

تخت CCU

۱۲/۲۹۶/۰۰۰ ريال

۱/۲۰۰/۰۰۰ریال

مدارک مورد نیاز جهت پذیرش بیماران آزاد:

  • کپی کارت ملی یا شناسنامه
  • دستور بستری پزشک

مدارک مورد نیاز جهت پذیرش بیماران بیمه ای:

  • کپی صفحه اول دفترچه
  • کپی کارت شناسایی بیمار ( کارت ملی-شناسنامه )
  • دو برگ دفترچه بیمه ( دستور بستری پزشک )

مدارک مورد نیاز جهت معرفی نامه بیمه تکمیلی:

  • کپی دستور بستری با ذکر علت بیماری  ( برابر با اصل )
  • کپی دفترچه بیمه

تعرفه های اورژانس:

  • ویزیت پزشک عمومی          ۲۷۰/۰۰۰ ریال
  • ویزیت پزشک متخصص       ۴۱۰/۰۰۰ ریال
  • ویزیت پزشک فوق تخصص   ۵۲۰/۰۰۰ ریال

تعرفه پزشکان:

k جراحی   ۴۱۲/۰۰۰ ریال                              k جراحی #    ۲۱۶/۰۰۰ ریال

k  فنی      ۵۲۸/۰۰۰ ریال                              k  فنی    #   ۲۷۷/۰۰۰ ریال