بخش داخلی- جراحی بخش داخلی – جراحی در طبقه چهارم بیمارستان واقع شده که شامل 6 اتاق بستری می باشد که 3 اتاق دوتخته که شامل دو تخت مجزا همراه با دو مبل تخت شو جداگانه جهت همراهی بیمار است وهمچنین در بخش داخلی – جراحی 3 اتاق عمومی وجود دارد که 2 اتاق 5 تخته و یک اتاق 8 تخته می باشد و در اتاقهای عمومی کنار هر تخت یک صندلی جهت همراه وجود دارد تجهیزات بخش جراحی شامل :الکتروشوک، دستگاه نوار قلب، دستگاه هیت لامپ، ساکشن پرتابل، ترالی دارویی ، ترالی پانسمان ، پالس اکسی متر و… می باشد. در بخش داخلی – جراحی کلیه بیماران با اعمال جراحی ترمیمی ، عمومی، جراحی اعصاب، ارتوپدی، ENT و همچنین بیماران داخلی بستری و سرویس دهی می شوند.

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider