استخدام سال 1400

از فارغ التحصیلان رشته های زیر جهت همکاری دعوت به عمل می آید:

کارشناس رشته فناوری و اطلاعات سلامت (مدارک پزشکی)

کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 

کارشناس کامپیوتر 

کارشناس حسابداری 

کارشناس آمار

نحوه ثبت نام: فقط مراجعه حضوری به دفتر مدیریت بیمارستان واقع در طبقه منفی یک

متقاضایان حداکثر تا تاریخ 1400/01/20مراجعه فرمایند.