اسامی هیئت مدیره:

ردیف نام نام خانوادگی سمت
آقای دکتر عباس سالاری رئیس هیات مدیره
2 آقای دکتر بهزاد سرور عظیم زاده عضو هیات مدیره
3 آقای دکتر علی اکبر نبوی زاده نائب رئیس هیات مدیره
4 آقای دکتر کرامت یوسفی بازرس
5 خانم بی بی شهناز عالی عضو علی البدل هیات مدیره

اسامی سهامداران:

ردیف نام نام خانوادگی تخصص
1 آقای دکتر محمود آقایی افشار جراح عمومی
2 آقای دکتر فرزین احمدی چشم پزشک
3 آقای دکتر وحید احیایی قدرتی چشم پزشک
4 آقای دکتر عباس اسماعیلی رادیولوژی
5 آقای دکترمحمدرضا اقبالی گوش، حلق، بینی
6 آقای دکتر بابک باوفا اطفال
7 آقای دکتر باقر بحرینی گوش، حلق، بینی
8 آقای دکتر فرخ بنی اسدی جراح قلب
9 خانم دکتر رویا جدیدی زنان
10 خانم دکترصدیقه حمزه نژادی زنان
11 آقای دکترمحمدجواد خدادوست جراح عمومی
12 آقای دکتر محمد خدارحمی جراح قلب
13 آقای دکترحمید خسروضمیری بیهوشی
14 آقای دکترمسعود دیلمی جراح قلب
15 آقای دکتر مسعود رزاقی بیهوشی
16 آقای دکتر رضا رضایی زاده ارتوپد
17 آقای دکترحامد ریحانی جراح مغز و اعصاب
18 آقای دکتر عباس سالاری ارتوپد
19 آقای دکتر بهزاد سروره عظیم زاده داخلی قلب
20 آقای دکتر شیرین سلاجقه بیهوشی
21 خانم دکترمژگان سنجری غدد
22 آقای دکتر سیدمهدی سید میرزائی داخلی و گوارش
23 آقای دکتر محمدرضا شکیبی روماتولوژی
24 خانم دکتر مهدخت شهابی جراح مغز و اعصاب
25 خانم دکتر شهلا صفاریان زنان
26 آقای دکتر سعداله صمدی ترمیمی
27 خانم دکترساراناز طبیب زاده زنان
28 خانم دکترمریم عامی زاده گوش، حلق، بینی
29 آقای دکتر رضا عامی زاده اطفال
30 خانم دکترشهناز عالی زنان
31 خانم دکتر مهناز عالی زنان
32 خانم دکترفریبا عارف جراح عمومی
33 آقای دکترمحمدرضا عبادزاده اورولوژی
34 خانم دکترخاطره علوی داخلی
35 خانم دکتر فاطمه قاسمی زنان
36 آقای دکترحسین کرمی اورولوژی
37 آقای دکترعبدالعلی مرتضوی اطفال
38 اقای دکتر محمدرضا محمدحسین زاده داخلی
39 خانم دکترمریم میرزائی زنان
40 آقای دکتر علی اکبر نبوی زاده اورولوژی
41 آقای دکتر پیام نیکویان جراح عمومی
42 آقای دکترکرامت یوسفی ترمیمی