استخدام نیروی جدید

Save

Save

Save

Save

حدود هزینه های زایمان طبیعی و سزارین در بیمارستان مهرگان

 

قابل توجه مراجعه کنندگان گرامی

حدود هزینه های زایمان طبیعی و سزارین در بیمارستان مهرگان بشرح زیر می باشد:

... عمل جراحی سزارین ...

بیمه های تأمین اجتماعی و خدمات درمانی

سزارین با یک شب بستری در اتاق عمومی

32.000.000 ریال

بیمه نیروهای مسلح

سزارین با یک شب بستری در اتاق عمومی

14.000.000 ريال

آزاد بدون بیمه پایه

سزارین با یک شب بستری در اتاق عمومی

40.000.000 ريال

در صورت اقامت بیمار در اتاق خصوصی، به ازای هرشب بستری، مبلغ 3.000.000 ریال به صورتحساب بیمار افزوده خواهد شد.

در صورت تمایل بیمار به استفاده از پمپ کنترل درد (پمپ مورفین)، مبلغ 1.500.000 ریال به صورتحساب بیمار افزوده خواهد شد.

در صورت پوشش بیمه تکمیلی بیمار، مبلغ تعیین شده در معرفینامه بیمه تکمیلی از صورتحساب بیمار کسر خواهد گردید.

 

 

... زایمان طبیعی ...

بیمه های تأمین اجتماعی و خدمات درمانی

زایمان طبیعی با یک شب در اتاق عمومی

27.000.000 ریال

بیمه نیروهای مسلح

زایمان طبیعی با یک شب در اتاق عمومی

10.000.000 ريال

آزاد بدون بیمه پایه

زایمان طبیعی با یک شب در اتاق عمومی

35.000.000 ريال

در صورت اقامت بیمار در اتاق خصوصی، به ازای هرشب بستری، مبلغ 3.000.000 ریال به صورتحساب بیمار افزوده خواهد شد.

در صورت تمایل بیمار به استفاده از پمپ کنترل درد (پمپ مورفین)، مبلغ 1.500.000 ریال به صورتحساب بیمار افزوده خواهد شد.

در صورت پوشش بیمه تکمیلی بیمار، مبلغ تعیین شده در معرفینامه بیمه تکمیلی از صورتحساب بیمار کسر خواهد گردید.

 

 • تاریخچه مهرگان

   

   

   

   

  مهرگان اولین بیمارستان خصوصی کرمان با زیر بنای 7500 متر مربع در قسمت مرکزی شهر کرمان با معماری زیبا و بهره گیری از استانداردهای ساخت و ساز بنا گردیده است طراحی و نقشه برداری بیمارستان در سال 1379 آغاز و در سال 1388 به بهره برداری رسید ساختمان قبلی این بیمارستان کلینیک مهرگان بوده است که از سال 1389 طبقاتی از آن با تغییر کاربری به بیمارستان تبدیل شد.

  سرویس های درمانی

  • فوق تخصصی جراحی پلاستیک و ترمیمی • فوق تخصصی روماتولوژی • فوق تخصصی غدد • فوق تخصصی گوارش • تخصصی نفرولوژی • تخصصی ارتوپدی • تخصصی زنان و زایمان • تخصصی ترمیمی اعصاب محیطی • تخصصی داخلی • تخصصی جراحی عمومی • تخصصی جراحی کلورکتال • تخصصی جراحی مغز و اعصاب • تخصصی جراحی گوش و حلق و بینی • تخصصی اطفال و نوزادان • واحد های پاراکلینیکی شامل : • آزمایشگاه تشخیص طبی • پاتولوژی • رادیولوژی ( رادیو گرافی ساده، فلوروسکوپی، مامو گرافی و سونوگرافی ) در حال احداث سیستم PACS • داروخانه • تجهیزات پزشکی