استخدام نیروی جدید

Save

Save

Save

Save

سهامداران

 

ردیف

نام

نام خانوادگی

تخصص

1

آقای دکتر محمود

آقایی افشار

جراح عمومی

2

آقای دکتر فرزین

احمدی

چشم پزشک

3

آقای دکتر وحید

احیایی قدرتی

چشم پزشک

4

آقای دکتر عباس

اسماعیلی

رادیولوژی

5

آقای دکترمحمدرضا

اقبالی

گوش، حلق، بینی

6

آقای دکتر بابک

باوفا

اطفال

7

آقای دکتر باقر

بحرینی

گوش، حلق، بینی

8

آقای دکتر فرخ

بنی اسدی

جراح قلب

9

خانم دکتر رویا

جدیدی

زنان

10

خانم دکترصدیقه

حمزه نژادی

زنان

11

آقای دکترمحمدجواد

خدادوست

جراح عمومی

12

آقای دکتر محمد

خدارحمی

جراح قلب

13

آقای دکترحمید

خسروضمیری

بیهوشی

14

آقای دکترمسعود

دیلمی

جراح قلب

15

آقای دکتر مسعود

رزاقی

بیهوشی

16

آقای دکتر رضا

رضایی زاده

ارتوپد

17

آقای دکترحامد

ریحانی

جراح مغز و اعصاب

18

آقای دکتر عباس

سالاری

ارتوپد

19

آقای دکتر بهزاد

سروره عظیم زاده

داخلی قلب

20

آقای دکتر شیرین

سلاجقه

بیهوشی

21

خانم دکترمژگان

سنجری

غدد

22

آقای دکتر سیدمهدی

سید میرزائی

داخلی و گوارش

23

آقای دکتر محمدرضا

شکیبی

روماتولوژی

24

خانم دکتر مهدخت

شهابی

جراح مغز و اعصاب

25

خانم دکتر شهلا

صفاریان

زنان

26

آقای دکتر سعداله

صمدی

ترمیمی

27

خانم دکترساراناز

طبیب زاده

زنان

28

خانم دکترمریم

عامی زاده

گوش، حلق، بینی

29

آقای دکتر رضا

عامی زاده

اطفال

30

خانم دکترشهناز

عالی

زنان

31

خانم دکتر مهناز

عالی

زنان

32

خانم دکترفریبا

عارف

جراح عمومی

33

آقای دکترمحمدرضا

عبادزاده

اورولوژی

34

خانم دکترخاطره

علوی

داخلی

35

خانم دکتر فاطمه

قاسمی

زنان

36

آقای دکترحسین

کرمی

اورولوژی

37

آقای دکترعبدالعلی

مرتضوی

اطفال

38

اقای دکتر محمدرضا

محمدحسین زاده

داخلی

39

خانم دکترمریم

میرزائی

زنان

40

آقای دکتر علی اکبر

نبوی زاده

اورولوژی

41

آقای دکتر پیام

نیکویان

جراح عمومی

42

آقای دکترکرامت

یوسفی

ترمیمی

 • تاریخچه مهرگان

   

   

   

   

  مهرگان اولین بیمارستان خصوصی کرمان با زیر بنای 7500 متر مربع در قسمت مرکزی شهر کرمان با معماری زیبا و بهره گیری از استانداردهای ساخت و ساز بنا گردیده است طراحی و نقشه برداری بیمارستان در سال 1379 آغاز و در سال 1388 به بهره برداری رسید ساختمان قبلی این بیمارستان کلینیک مهرگان بوده است که از سال 1389 طبقاتی از آن با تغییر کاربری به بیمارستان تبدیل شد.

  سرویس های درمانی

  • فوق تخصصی جراحی پلاستیک و ترمیمی • فوق تخصصی روماتولوژی • فوق تخصصی غدد • فوق تخصصی گوارش • تخصصی نفرولوژی • تخصصی ارتوپدی • تخصصی زنان و زایمان • تخصصی ترمیمی اعصاب محیطی • تخصصی داخلی • تخصصی جراحی عمومی • تخصصی جراحی کلورکتال • تخصصی جراحی مغز و اعصاب • تخصصی جراحی گوش و حلق و بینی • تخصصی اطفال و نوزادان • واحد های پاراکلینیکی شامل : • آزمایشگاه تشخیص طبی • پاتولوژی • رادیولوژی ( رادیو گرافی ساده، فلوروسکوپی، مامو گرافی و سونوگرافی ) در حال احداث سیستم PACS • داروخانه • تجهیزات پزشکی