Skip to main content
انجام عمل جراحی فوق‌تخصصی در بیمارستان مهرگان

انجام عمل جراحی فوق‌تخصصی در بیمارستان مهرگان

اندارترکتومی کاروتید یک روش جراحی است که در آن پلاکهای خطرناک ازداخل سرخرگهای کاروتید (گردنی) بیرون آورده می‌شوند. اگر پلاک یا هرگونه مواد چربی سبب انسداد سرخرگ شود، این امر جریان خون را متوقف نموده و می‌تواند باعث سکته مغزی شود. این عمل فوق‌تخصصی روز سه‌شنبه اول بهمن‌ماه ۱۳۹۸ توسط دکتر  آرایش‌خواه در بیمارستان مهرگان انجام گردید

Solverwp- WordPress Theme and Plugin