Skip to main content
اولین سمپوزیوم همگرایی اعتبار بخشی آموزشی و درمانی مراکز آموزشی-درمانی کلان منطقه 8 آغاز به کار کرد

اولین سمپوزیوم همگرایی اعتبار بخشی آموزشی و درمانی مراکز آموزشی-درمانی کلان منطقه 8 آغاز به کار کرد

اولین سمپوزیوم کشوری فرصت ها و چالش های همگرایی اعتبار بخشی آموزشی و درمانی مراکز آموزشی_ درمانی به صورت وبینار و حضوری ۲۰ شهریور ماه به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی کرمان ودر محل سالن آموزش مداوم این دانشگاه آغاز شد.

Generated by Feedzy