• بخش داخلی جراحی بیمارستان مهرگان در طبقه چهارم فاز A روبروی اطاق عمل قرار دارد.
 • این بخش دارای 24 تخت فعال میباشد و یک تخت معاینه مستقر دراتاق معاینه دارد اتاق ها بستری شامل : سه اتاق دو تخته (بستری های یک ودو و چهار) سه اتاق عمومی (بستری های سه وپنج و شش) می باشد.
 • آبدار خانه در کنار درب خروج اضطراری قرار دارد و آب جوش بیماران  را تامین میکند .آب سرد کن بخش در کنار آبدار خانه قرار دارد.
 • در کنار هر تخت یک کمد جهت نگهداری وسایل ضروری و یک مبل تختخوابشو همراه وجود دارد در صورت نیاز همراه به پتو و بالشت بهکار بخش از استوک امکانات رفاهی همراه برای در اختیار گذاشتن آنها استفاده میکند.
 • در کلیه اتاق های بستری کمد های نگهداری وسایل شخصی و لباس بیماران وجود دارد که در بدو ورود کلید آن به بیمار تحویل و پس از ترخیص به بخش تحویل داده میشود.
 • هر تخت دارای زنگ احضار پرستار ولامپ بالای سر و مانومتر اکسیژن میباشد.
 • بخش شامل یک ایستگاه در قسمت میانی بخش می باشد و مجهز به تجهیزات خدمات پرستاری شامل فشار سنج ، گوشی ، پالس اکسی متری ، ترالی دارودهی وباکس مخصوص داروهای منزل بیماران جهت تلفیق دارویی و سایر اقلام پزشکی مورد نیاز به صورت جداگانه می باشد. 
 • ابتدای هراتاق یک سرویس بهداشتی وحمام قرار دارد .جهت رفاه حال بیماران و همراهیان دو سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو ورودی بخش قرار دارد.
 • در راستای پیشگیری و کنترل عفونت های بیمارستانی کمد های مشخصی جهت نگهداری وسایل حفاظت فردی تعبیه شده است
 • لازم به ذکر است دربخش ترالی احکام مجهز به امکانات پاسخگو به  فرایض دینی  مثل سنگ تیمم ، مهر ،جانماز و….جهت رفاه بیماران در دسترس می باشد ودر کلیه  اتاق ها قبله مشخص شده است جهت آرامش  بیماران و همراهیان دراجرای فرایض دینی در  مجاورت بخش داخلی و جراحی نمازخانه مستقر میباشد.
 • بخش به یک ترالی اورژانس با تجهیزات کامل وسالم مطابق با استاندارد های ویرایش جدید چیدمان ترالی اورژانس و تجهیزاتی مانند  الکترو شوک وکپسول اکسیژن مجهز می باشد که در هر شیفت از نظر کامل بودن وصحت عملکرد دستگاها چک می شود.
 • وجود یک اتاق کار و نگهداری تجهیزات دربخش باعث ایجاد نظم در چیدمان بخش ومراقبت از ابزارو تجهیزات پزشکی شده است.که وسایل وتجهیزات مثل مانیتورینگ پرتابل ، دستگاه الکتروکاردیوگراف ، ترالی مجهز به وسایل پانسمان ،  واکر ، عصا ، پایه سرم وغیره درآن قرار گرفته شده است که در هر شیفت تحویل وتحول می شوند.
 • برآورد نیروی پرستاری و چیدمان آن براساس روش کالیفرنیا به دفتر پرستاری ابلاغ و در هر نوبت شیفت کاری مراقبت به صورت موردی و تقسیم وظایف براساس سطوح مراقبتی بیماران انجام میشود .
 • در راستای ارتقا سطح آگاهی پرسنل تقویم آموزشی جامع بیمارستان و تقویم آموزشی درون بخشی تدوین و پرسنل بر اساس برنامه تعیین شده در کنفرانس های آموزشی مشارکت مینمایند.
 • دو اصل احترام به کرامت انسانی پزشکان و کادر بیمارستان و رعایت حقوق شهروندی سر لوحه وظیفه شغلی پرسنل در بیمارستان مهرگان میباشد.
 • پرستاران در راستای ارتقا سطح رضایتمندی بیماران و همراهیان همواره در انجام وظایف خود کوشا و طبق سیاست آموزش به بیمار کلیه آموزشات بدو ورود ، حین بستری ، ترخیص و خودمراقبتی را ارائه میدهند
 • ابزار کمک آموزشی در بخش های درمانی شامل : ارائه کتابچه خودمراقبتی ، پمفلت ، تلویزیون های تعاملی ، اپلیکیشن ، آموزش چهره به چهره و … می باشد.
 • همکاران کادر پرستاری ، کمک پرستاری و خدمات در هر شیفت خودرا به بیمار و همراهی معرفی مینمایند تا در صورت نیاز به هرگونه مراقبت و خدمات پرستاری ودرمانی به فرد مربوطه مراجعه نمایند.
 • سیستم تعاملی دربیمارستان باعث ارتباط موثرو مناسب بین کادر درمان و گیرنده خدمت می شود.
 • همراهیان میتوانند از طریق سیستم های تعاملی ( با شناسه شماره پرونده ) در جریان وضعیت بیمار خود در فرآیند پذیرش اتاق عمل ، حین عمل جراحی ، ورود به ریکاوری و ترخیص از اتاق عمل قرار گیرند.
 • بیمارستان مهرگان با پیگیری بیماران بعد از ترخیص سعی در ارزیابی اثر بخشی مراقبت های پرستاری وهمچنین درصورت نیاز راهنمایی وکمک مجدد بیمار جهت ادامه ی درمان دارد.
 • واحد آموزش بیمارستان مهرگان با ارائه خدمات تشخیصی و آموزشی در راستای ارتقا سلامت جامعه گام برمی دارد.
 • باتوجه به اینکه بیشتر بیماران پذیرش شده در بخش داخلی مشکل تنفسی دارند ،استفاده از خوشبو کننده ها و گیاهان و گل در این بخش  ممنوع میباشد

قوانین و مقررات داخلی بخش جهت بیمار و همراه :

 • درصورت هرگونه مشکل درمانی و اداری در شیفت صبح سرپرستار بخش، مدیریت پرستاری،مدیریت بیمارستان و مسئولین واحدهای اداری و واحد رسیدگی به امور بیماران و در شیفت عصروشب سوپروایزر بیمارستان پاسخگوی مسایل و مشکلات بیماران و همراهیان میباشند.
 • در طی 24 ساعت اول پذیرش فرم نظرسنجی در اختیار بیماران قرار میگیرد، که بایستی به منظور افزایش و ارتقا کیفیت خدمات درمانی و رفاهی وسایر موارد نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود را نوشته و در زمان ترخیص تحویل واحد پذیرش گرددو و یا در صندوق انتقادات و پیشنهادات مجاور درب خروجی بیمارستان انداخته شود.
 • در خصوص رسیدگی به شکایات بیمار و همراهی به صورت آنی سوپروایزر کشیک آماده پاسخدهی می باشد و فرآیند رسیدگی به شکایات بر کلیه سیستم های تعاملی فاز B و راهرو های فاز A نصب میباشد.
 • در صورت داشتن هرگونه سوال در زمینه بیماری، سیر درمان، تغذیه، دارو ونیازهای مراقبتی در شیفت صبح مسئول آموزش بخش و پرستار بیمار و در شیفت عصر و شب پرستار بیمار پاسخگوی سوالات میباشند.در صورت داشتن سوال در خصوص تعرفه های بیمه و سایر مسائل مربوط به پرونده از کارشناس بخش راهنمایی های لازم را دریافت مینمایند .
 • هدف از بستن دستبند شناسایی به دست بیماران، شناسایی فعال آنها در طی بستری جهت جلوگیری از خطای احتمالی میباشد. لذا بایستی در حفظ و نگهداری دستبند تاپایان ترخیص نهایت دقت را بعمل آورند و در زمان ترخیص دستبند را تحویل پرستاردهند .( در ضمن قابل ذکر میباشد که وضو گرفتن با دستبند مشکلی ایجاد نمیکند.)
 • در ر استای کنترل عفونت های بیمارستانی و رفاه و آسایش بیماران تنها حضور یک همراهی در کمک به بیمار مورد نیاز می باشد .
 • بیماران بستری در بخش خصوصی با توجه به اتاق های مجزا ، مجاز به داشتن سقف سه همراهی با دریافت کارت همراه دوم و سوم میباشند.
 • جهت حفظ آرامش بیماران ساعت ملاقات همه روزه از ساعت 14:30 الی 16:30 و در روزهای تعطیل 10 الی 11 علاوه بر ساعت ملاقات عصر میباشد.
 • بدلیل ممنوعیت ورود کودکان زیر 10 سال به بخشهای درمانی جهت رفاه حال شما فضای نگهداری جهت کودک شما فراهم میباشد لطفا در این خصوص با سوپروایزر کشیک هماهنگی نمایید.
 • در تمام طول بستری حضور بیمار و همراه بر بالین سایر بیماران جهت پیشگیری از انتقال عفونتهای بیمارستانی ممنوع میباشد.
 • جهت رفاه آسایش واستراحت بیماران ساعت 22:00 زمان خاموشی بخش است و رفت و آمد وجابجایی همراه بعد از این ساعت ممنوع میباشد.
 • امکان استفاده از کاناپه همراه برای استراحت از ساعت 06:00-22:00 میباشد و در غیر این صورت جهت اجرای فرآیند ویزیت بیماران و تسهیل در ارائه خدمات درمانی کاناپه ها باید جمع باشند.
 • جهت رفاه حال شما واحد پذیرش و ترخیص بیمارستان به صورت شبانه روزی و در روزهای تعطیل فعال میباشد
 • ساعت توزیع غذا، صبحانه6:30 الی 7 صبح ، نهار 12 الی 12:30 ظهر  ،  شام 18:30 الی 19 شب میباشد.
 • میان وعده صبح شامل بیماران مبتلا به دیابت ، کاندید عمل آنژیوگرافی ، بستری در بخش CCU  ، کودکان، مادران باردار میباشد که در ساعت9:30 الی 10  توزیع میشود و عصرها بجز بیمارانی که ممنوعیت تغذیه دارند ، میان وعده به کلیه بیماران در ساعت 15:30الی 16 تقدیم میشود.
 • در راستای ارتقا سلامت جامعه در تمامی نقاط بیمارستان حتی اتاق های خصوصی کشیدن سیگار و سایر دخانیات برای بیمار و همراه بیمار اکیدا ممنوع است.
 • جهت رعایت حریم خصوصی بیماران و احترام به قوانین و مقررات بیمارستان هر گونه عکسبرداری و فیلم برداری در بیمارستان ممنوع می باشد.
 • در هنگام بستری در بیمارستان ،جهت رفاه آرامش سایر بیماران گوشی موبایل خود را سایلنت(بی صدا)نمایید و در زمان ویزیت پزشکان جهت حذف موانع ارتباطی با کادر حرفه ای درمانی تلویزیون اتاق را خاموش و موبایل خود را در حالت بی صدا قرار بدهید.
 • در تمام طول بستری حتما دفترچه بیمه بر بالین بیمار باشد وحتما قبل از بستری به تاریخ اعتبار آن توجه فرمایید و در صورت داشتن بیمه تکمیلی مدارک خود را کامل نمایید.
 • لطفا به تابلو منشور حقوق بیمار توجه فرمایید ، زیرا مطابق براین اساسنامه ارائه خدمات سلامت بیمار بایستی عادلانه و مبتنی براحترام به حقوق و رعایت کرامت انسانی بیمار صورت پذیرد. این منشور با توجه به ارزش والای انسانی و مبتنی بر فرهنگ اسلامی و ایرانی و برپایه برابری کرامت ذاتی تمام گیرندگان خدمات سلامت و با هدف حفظ، ارتقا و تحکیم رابطه انسانی میان ارائه کنندگان و گیرندگان خدمات سلامت تنظیم شده است

امکانات و خدمات درمانی ، تشخیصی :

 • کلیه خدمات پاراکلینیکی شامل : آزمایشگاه ، پاتولوژی و CT اسکن در طبقه اول ساختمان A  مستقر میباشد .
 • کلینیک فیزیوتراپی جهت خدمات توانبخشی در طبقه سوم ساختمان A مستقر می باشد .
 • کلینیک روانپزشکی و روانشناسی و کلینیک شنوایی سنجی جهت خدمات توانبخشی در طبقه دوم ساختمان A مستقر میباشد .
 • کلینیک چشم پزشکی ، تراکم استخوان جهت خدمات توانبخشی در طبقه همکف ( لابی ) در مجاورت پذیرش  مستقر میباشد .
 • کلینیک پری آپ ( مشاوره قبل از بیهوشی ) در طبقه همکف ( لابی ) در مجاورت پذیرش  مستقر میباشد .
 • کلینیک آندوسکوپی و کلونوسکوپی بیمارستان در طبقه دوم ساختمان A آماده خدمات رسانی می باشد.
 • کلینیک انفوزیون مهرگان در طبقه دوم ساختمان A جهت انفوزیون دارو های روماتولوژی و خاص آماده خدمات رسانی می باشد.
 • کافی شاپ بیمارستان در راستای خدمات رفاهی همراهیان و مراجعین در طبقه اول مجاورت واحد تصویربرداری آماده خدمات رسانی می باشد.
 • کافی شاپ و فضای سبز روف گاردن جهت ارامش و استراحت بیماران طراحی و اماده خدمات رسانی می باشد.
 • در صورت تماس بیمار با خارج از بیمارستان تلفن های داخلی هر بخش در دسترس و درصورت استراحت مطلق بیمار از تلفن سیار سوپروایزری استفاده میشود.
 • سلف و سرویس بیمارستان ونمازخانه ، سرویس های بهداشتی عمومی در طبقه زیرزمین مستقر می باشد .
 • در صورت عدم تمایل همراه بیمار به میل کردن غذا در اتاق عمومی جهت رفاه حال ایشان سالن سلف و سرویس بیمارستان در طبقه زیر زمین آماده خدمات رسانی می باشد.
 • مهمانسر ای بیمارستان مهرگان جهت ارائه خدمات هتلینگ و رفاهی بیماران وهمراهیان خارج از استان در مجاورت بیمارستان مستقر می باشد که جهت رزرو بایستی هماهنگی لازم با واحد پذیرش و ترخیص انجام میشود.
 • پارکینگ بیمارستان در مجاورت بیمارستان جهت ارائه خدمات رفاهی مراجعین آماده خدمت میباشد.
 • فضای فیزیکی نانوایی ، آژانس مسافربری و کارواش مهرگان جهت ارتقا رضایتمندی بیماران و کارکنان آماده خدمات رسانی می باشد.
 • تلفن رایگان عمومی و دستگاه خودپرداز در لابی ساختمان A تعبیه شده است .

قوانین بهداشتی بخش بستری

 • بیمار و همراه موظف می باشند جهت جلوگیری از مسائل بهداشتی و عفونی حتما به تفکیک زباله در اتاق بستری توجه فرمایند. سطل آبی با کیسه زباله مشکی جهت دفع زباله های معمولی مانند کاغذ ،نایلون ، باقیمانده غذا و غیره میباشد. سطل زرد با کیسه زباله زرد مخصوص زباله های عفونی شامل :پوشک،نوار بهداشتی، ملحفه وزیر انداز یکبار مصرف و سایر لوازم آلوده به خون و ترشحات بدن میباشد. حتما به خاطر داشته باشید که از انداختن اجسام نوک تیز و سرسوزن به داخل سطلها خودداری نمائید.
 • پس از ترخیص بیمار اتاق ، تخت  و کلیه اجسام در مجاورت بیمار شستشوی و استریل می شود و کلیه اتاق های ایزوله مطابق با استاندارد های جهانی و تکنولوژی های  پیشرفته ضد عفونی میشوند .
 • ملحفه بیماران در هر شیفت یکبار تعویض ولی در صورت کثیف شدن و یا آغشته شدن به مایعات بدن بیمار تعویض میگردد.
 • در بخشها لباس بیمار به صورت استریل و پک شده موجود است ودر صورت درخواست بیمار تعویض و تحویل داده میشود
 • قوانین واحتیاطات ایمنی بیمار :
 • .
 • لطفا در تمام مدتی که بیمار در تخت میباشد جهت ایمنی بیمار و احتمال سقوط از تخت حفاظ دو طرف تخت ها بالا باشد.
 • جهت پیشگیری از زخم بستر در صورتیکه بیمار دچارمشکلات حرکتی باشد باید هر دو ساعت نسبت به تغییر وضعیت پوزیشن بیمار با کمک پرسنل کمک پرستاری و بهکار بخش اقدام لازم صورت گیرد.
 • ویزیت پزشکان همه روزه در شیفت صبح انجام میشود و ایشان در رابطه با سیر بیماری ، درمان و پیش آگهی به بیمار آموزشهای لازم را ارائه میدهد.و در تمام طول بستری دسترسی به پزشک معالج با همکاری پرستار بخش میسر می باشد.
 • از همان ابتدای بستری تمام داروهای خود را تحویل بخش داده تا با هماهنگی با پزشک معالج، داروها مطابق قوانین دارودهی بیمارستان به بیمار شما داده شود.از نگهداری و دادن هرگونه دارو بدون هماهنگی با پزشک و پرستار مربوطه خودداری نمایید.
 • زمان دارودهی دربخش براساس دستور پزشک به صورت هر 6 ساعت و یا هر 8 ساعت به بیمار داده میشود و کلیه داروهای مصرفی در منزل با تلفیق دارو های بیمارستان در ساعات تعیین شده به بیمار داده میشود.
 • علایم حیاتی بیمار مطابق دستور پزشک معالج چک میشود.
 • در راستای حفظ ایمنی و پیشگیری از عفونت به هیچ عنوان مداخله ای در اتصالات بیمار بدون هماهنگی با پرستار مسئول صورت نمیگیرد.
 • در زمان پذیرش وارزیابی اولیه بیمار جهت ارائه آموزشات و اخذ رضایت ها به خصوص اخذ رضایت آگاهانه در اعمال تهاجمی (عمل های جراحی ، نمونه از مایع مغزی و نخاعی و ..) حضور پدر و مادر در بخش الزامی می باشد و همچنین پذیرش کودکان زیر 18 سال در مواردی که حیات بیمار در خطر نباشد ( موارد غیراورژانسی ) با حضور پدر (عمو ، پدر بزرگ پدری ، قیم کودک )امکان پذیر می باشد .
 • جهت جلوگیری از سقوط کودک در تمام ساعات بستری کودک بایستی نرده ها تخت بالا و ضامن آنها محکم باشد و همچنین جهت جلوگیری از اسیب های احتمالی کودکان به هیچ وجه نباید دست یا پا بیمار بین نرده ها تخت قرار گیرد.
 • از نشستن والدین بر روی تخت کودکان به دلیل احتمال شکستگی پایه های تخت و سقوط کودک خودداری شود.
 • جهت آسایش و آرامش کودکان و جلوگیری از انتقال عفونت ها حضورتنها یکی از والدین بر بالین کودک امکان پذیر می باشد در مواردی که شرایط والدین و یا کودک طبق صلاحدید پزشک معالج مناسب نباشد ، حضور والد دیگر پس از تهیه کارت همراه امکان پذیر می باشد.
 • جهت استفاده از تلویزیون در زمان پذیرش کنترل به والدین تحویل و در زمان ترخیص به ایستگاه پرستاری تحویل داده می شود
 • دفترچه کودک در زمان بستری بایستی بر بالین وی و در دسترس باشد ودفترچه کودکان بالای دوسال حتما عکسدار و کودکان زیر دو سال دفترچه مادر حتمادر دسترس باشد.
 • درصورت هرگونه مشکل درمانی و اداری در شیفت صبح سرپرستار بخش، مدیریت پرستاری،مدیریت بیمارستان و مسئولین واحدهای اداری و واحد رسیدگی به امور بیماران و در شیفت عصروشب سوپروایزر بیمارستان پاسخگوی مسایل و مشکلات بیماران و همراهیان میباشند.
 • در طی 24 ساعت اول پذیرش فرم نظرسنجی در اختیار بیماران قرار میگیرد، که بایستی به منظور افزایش و ارتقا کیفیت خدمات درمانی و رفاهی وسایر موارد نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود را نوشته و در زمان ترخیص تحویل واحد پذیرش گردد.
 • در خصوص رسیدگی به شکایات بیمار و همراهی به صورت آنی سوپروایزر کشیک آماده پاسخدهی می باشد و فرآیند رسیدگی به شکایات بر کلیه سیستم های تعاملی فاز B و راهرو های فاز A نصب میباشد.
 • در صورت داشتن هرگونه سوال در زمینه بیماری، سیر درمان، تغذیه، دارو ونیازهای مراقبتی در شیفت صبح مسئول آموزش بخش و پرستار بیمار و در شیفت عصر و شب پرستار بیمار پاسخگوی سوالات میباشند.در صورت داشتن سوال در خصوص تعرفه های بیمه و سایر مسائل مربوط به پرونده از کارشناس بخش راهنمایی های لازم را دریافت مینمایند .
 • هدف از بستن دستبند شناسایی به دست بیماران، شناسایی فعال آنها در طی بستری جهت جلوگیری از خطای احتمالی میباشد. لذا بایستی در حفظ و نگهداری دستبند تاپایان ترخیص نهایت دقت را بعمل آورند و در زمان ترخیص دستبند را تحویل پرستاردهند .( در ضمن قابل ذکر میباشد که وضو گرفتن با دستبند مشکلی ایجاد نمیکند.)
 • جهت حفظ آرامش بیماران ساعت ملاقات همه روزه از ساعت 14:30 الی 16:30 و در روزهای تعطیل 10 الی 11 علاوه بر ساعت ملاقات عصر میباشد.
 • در تمام طول بستری حضور بیمار و همراه بر بالین سایر بیماران جهت پیشگیری از انتقال عفونتهای بیمارستانی ممنوع میباشد.
 • جهت رفاه آسایش واستراحت بیماران ساعت 22:00 زمان خاموشی بخش است و رفت و آمد وجابجایی همراه بعد از این ساعت ممنوع میباشد.
 • امکان استفاده از کاناپه همراه برای استراحت از ساعت 06:00-22:00 میباشد و در غیر این صورت جهت اجرای فرآیند ویزیت بیماران و تسهیل در ارائه خدمات درمانی کاناپه ها باید جمع باشند.
 • جهت رفاه حال شما واحد پذیرش و ترخیص بیمارستان به صورت شبانه روزی و در روزهای تعطیل فعال میباشد
 • ساعت توزیع غذا، صبحانه6:30 الی 7 صبح ، نهار 12 الی 12:30 ظهر  ،  شام 18:30 الی 19 شب میباشد.
 • میان وعده صبح شامل بیماران مبتلا به دیابت ، کاندید عمل آنژیوگرافی ، بستری در بخش CCU  ، کودکان، مادران باردار میباشد که در ساعت9:30 الی 10  توزیع میشود و عصرها بجز بیمارانی که ممنوعیت تغذیه دارند ، میان وعده به کلیه بیماران در ساعت 15:30الی 16 تقدیم میشود.
 • در راستای ارتقا سلامت جامعه در تمامی نقاط بیمارستان حتی اتاق های خصوصی کشیدن سیگار و سایر دخانیات برای بیمار و همراه بیمار اکیدا ممنوع است.
 • جهت رعایت حریم خصوصی بیماران و احترام به قوانین و مقررات بیمارستان هر گونه عکسبرداری و فیلم برداری در بیمارستان ممنوع می باشد.
 • در هنگام بستری در بیمارستان ،جهت رفاه آرامش سایر بیماران گوشی موبایل خود را سایلنت(بی صدا)نمایید و در زمان ویزیت پزشکان جهت حذف موانع ارتباطی با کادر حرفه ای درمانی تلویزیون اتاق را خاموش و موبایل خود را در حالت بی صدا قرار بدهید.
لطفا به تابلو منشور حقوق بیمار توجه فرمایید ، زیرا مطابق براین اساسنامه ارائه خدمات سلامت بیمار بایستی عادلانه و مبتنی براحترام به حقوق و رعایت کرامت انسانی بیمار صورت پذیرد. این منشور با توجه به ارزش والای انسانی و مبتنی بر فرهنگ اسلامی و ایرانی و برپایه برابری کرامت ذاتی تمام گیرندگان خدمات سلامت و با هدف حفظ، ارتقا و تحکیم رابطه انسانی میان ارائه کنندگان و گیرندگان خدمات سلامت تنظیم شده است.
 • کلیه خدمات پاراکلینیکی شامل : آزمایشگاه ، پاتولوژی و CT اسکن در طبقه اول ساختمان A  مستقر میباشد .
 • کلینیک فیزیوتراپی جهت خدمات توانبخشی در طبقه سوم ساختمان A مستقر می باشد .
 • کلینیک روانپزشکی و روانشناسی و کلینیک شنوایی سنجی جهت خدمات توانبخشی در طبقه دوم ساختمان A مستقر میباشد .
 • کلینیک چشم پزشکی ، تراکم استخوان جهت خدمات توانبخشی در طبقه همکف ( لابی ) در مجاورت پذیرش  مستقر میباشد .
 • کلینیک پری آپ ( مشاوره قبل از بیهوشی ) در طبقه همکف ( لابی ) در مجاورت پذیرش  مستقر میباشد .
 • کلینیک آندوسکوپی و کلونوسکوپی بیمارستان در طبقه دوم ساختمان A آماده خدمات رسانی می باشد.
 • کلینیک انفوزیون مهرگان در طبقه دوم ساختمان A جهت انفوزیون دارو های روماتولوژی و خاص آماده خدمات رسانی می باشد.
 • کافی شاپ بیمارستان در راستای خدمات رفاهی همراهیان و مراجعین در طبقه اول مجاورت واحد تصویربرداری آماده خدمات رسانی می باشد.
 • کافی شاپ و فضای سبز روف گاردن جهت ارامش و استراحت بیماران طراحی و اماده خدمات رسانی می باشد.
 • در صورت تماس بیمار با خارج از بیمارستان تلفن های داخلی هر بخش در دسترس و درصورت استراحت مطلق بیمار از تلفن سیار سوپروایزری استفاده میشود.
 • سلف و سرویس بیمارستان ونمازخانه ، سرویس های بهداشتی عمومی در طبقه زیرزمین مستقر می باشد .
 • در صورت عدم تمایل همراه بیمار به میل کردن غذا در اتاق عمومی جهت رفاه حال ایشان سالن سلف و سرویس بیمارستان در طبقه زیر زمین آماده خدمات رسانی می باشد.
 • مهمانسر ای بیمارستان مهرگان جهت ارائه خدمات هتلینگ و رفاهی بیماران وهمراهیان خارج از استان در مجاورت بیمارستان مستقر می باشد که جهت رزرو بایستی هماهنگی لازم با واحد پذیرش و ترخیص انجام میشود.
 • پارکینگ بیمارستان در مجاورت بیمارستان جهت ارائه خدمات رفاهی مراجعین آماده خدمت میباشد.
 • فضای فیزیکی نانوایی ، آژانس مسافربری و کارواش مهرگان جهت ارتقا رضایتمندی بیماران و کارکنان آماده خدمات رسانی می باشد.
 • تلفن رایگان عمومی و دستگاه خودپرداز در لابی ساختمان A تعبیه شده است .
 • بیمار و همراه عزیز جهت جلوگیری از مسائل بهداشتی و عفونی حتما به تفکیک زباله در اتاق بستری توجه فرمایید. سطل آبی با کیسه زباله مشکی جهت دفع زباله های معمولی مانند کاغذ ،نایلون ، باقیمانده غذا و غیره میباشد. سطل زرد با کیسه زباله زرد مخصوص زباله های عفونی شامل :پوشک،نوار بهداشتی، ملحفه وزیر انداز یکبار مصرف و سایر لوازم آلوده به خون و ترشحات بدن میباشد. حتما به خاطر داشته باشید که از انداختن اجسام نوک تیز و سرسوزن به داخل سطلها خودداری نمائید.
 • پس از ترخیص بیمار اتاق ، تخت  و کلیه اجسام در مجاورت بیمار شستشوی و استریل می شود و کلیه اتاق های ایزوله مطابق با استاندارد های جهانی و تکنولوژی های  پیشرفته ضد عفونی میشوند .
 • ملحفه بیماران در هر شیفت یکبار تعویض ولی در صورت کثیف شدن و یا آغشته شدن به مایعات بدن بیمار تعویض میگردد.
 • در بخشها لباس بیمار به صورت استریل و پک شده موجود است ودر صورت درخواست بیمار تعویض و تحویل داده میشود.
 • نگهداری ظروف بدون درب حاوی مواد غذایی در یخچال به دلیل آلودگی های احتمالی ممنوع میباشد.
 • لطفا در تمام مدتی که بیمار در تخت میباشد جهت ایمنی بیمار خود و احتمال سقوط از تخت حفاظ دو طرف تخت ها بالا باشد.
 • جهت پیشگیری از زخم بستر در صورتیکه بیمار دچارمشکلات حرکتی باشد باید هر دو ساعت نسبت به تغییر وضعیت پوزیشن بیمار با کمک پرسنل کمک پرستاری و بهکار بخش اقدام لازم صورت گیرد.
 • ویزیت پزشکان همه روزه در شیفت صبح انجام میشود و ایشان در رابطه با سیر بیماری ، درمان و پیش آگهی به بیمار آموزشهای لازم را ارائه میدهد.و در تمام طول بستری دسترسی به پزشک معالج با همکاری پرستار بخش میسر می باشد.
 • از همان ابتدای بستری تمام داروهای خود را تحویل بخش داده تا با هماهنگی با پزشک معالج، داروها مطابق قوانین دارودهی بیمارستان به بیمار شما داده شود.از نگهداری و دادن هرگونه دارو بدون هماهنگی با پزشک و پرستار مربوطه خودداری نمایید.
 • زمان دارودهی دربخش براساس دستور پزشک به صورت هر 6 ساعت و یا هر 8 ساعت به بیمار داده میشود و کلیه داروهای مصرفی در منزل با تلفیق دارو های بیمارستان در ساعات تعیین شده به بیمار داده میشود.
 • علایم حیاتی بیمار مطابق دستور پزشک معالج چک میشود.
 • در راستای حفظ ایمنی و پیشگیری از عفونت به هیچ عنوان به اتصالات بیمار بدون هماهنگی با پرستار مسئول دست نزنید.
 • آموزش به بیمار در موقعیت مناسب و با اختصاص زمان کافی و بدون تبادر احساس تعجیل ارائه می گردد.
 • هرگونه موانع ارتباطی محیطی یا شخصی بیمار از جمله درد ، ترس، ازدحام ، سر و صدا ، ناتوانی ها و… در زمان آموزش به بیمار حذف گردد.
 • شیوه آموزش به بیمار متناسب با هر مخاطب ، بیمار و همراه طراحی شود.
 • در آموزش به بیمار از جملات تخصصی استفاده نشود.
 • ارتباط انسانی با چاشنی صبر ، حوصله ، مهربانی و دلسوزی در حین آموزش ، مبنای ارتباط با بیمار می باشد
 • قبل از ترک بالین از فراگیری دانشی ، مهارتی و نگرش بیمار اطمینان حاصل شود و در صورت نیاز جمع بندی نهایی آموزش برای بیمار مجددا تکرار شود
 • حداقل محتوای آموزش به بیمار در کلیه بخش ها :
 • پزشک و پرستار بایستی در حین بستری بیمار در مورد علت بستری و جراحی: (سیر، علت،علایم،عوارض،روش تشخیصی، روشهای جایگزین،دلایل انجام پروسیجر، امادگی قبل از رویه درمان و…) به بیمار آموزش دهند .
 • پرستار و کمک پرستار  در خصوص آمادگیهای قبل از عمل از جمله شیو،انما،پرپ روده، داروهای مصرفی، تهیه برخی اقلام مصرفی طبق دستور پزشک معالج و.. به بیمارآموزش دهند.
 • پرستار در زمان اجرای اقدامات پاراکلینیک( رادیوگرافی، سونوگرافی، CT، ECG، آزمایشات و…) براساس دستور پزشک بایستی آموزش های لازم در خصوص انجام و هدف از انجام آنها و عوارض احتمالی ناشی از آن را به بیمار ارائه و با رضایت و مشارکت ایشان درمان را پیگیری نماید .
 • بعنوان مثال:عوارض ناشی از نمونه گیری:اکیموز ناشی از پارگی عروق به دنبال نمونه گیری، احتمال نیاز به نمونه گیری مجدد، احتمال کبودی جای پوار ECG بر روی قفسه سینه و…
 • نکته: در بیماران خانمی که نیاز به رادیولوژگرافی، CT، MRI دارند حتما از عدم بارداری اطمینان حاصل شود.
 • پرستار موظف است در خصوص مزایای روشهای تشخیصی برای بیمار توضیح دهد.
 • پرستار در مورد علت بستری، علایم، سیردرمان بیماری به صورتیکه برای بیمار قابل فهم باشد توضیح میدهد.
 • پرستار در خصوص عوارض ناشی از بیماری و یا رویه درمانی و جراحی و روشهای جایگزین احتمالی به بیمار توضیح میدهد.
 • پزشک با همکاری پرستار در  زمان اقدامات تهاجمی که نیاز به رضایت آگاهانه دارد بر اساس آموزش های علمی در خصوص مزایا ، معایب و .. به صورت کامل به بیمار آموزش و رضایت آگاهانه اخذ می گردد .
 • پرستار در خصوص نام دارو، علت مصرف، زمان مصرف، میزان مصرف و عوارض شایع مصرف و نکات مربوط به پیشگیری از عارضه ، نام ژنریک دارو و…به بیمار آموزش می دهد.
 • پرستار بر اساس ارزیابی اولیه هر گونه حساسیت دارویی بیمار راشناسایی و در خصوص احتمال عارضه برخی از دارو ها از جمله آنتی بیوتیک ها آموزش می دهد.
 • بعنوان مثال: در آنتی بیوتیکهای خوراکی مانند تاوانکس،آزیترومایسین، داکسی سیکلین به بیمار توضیح داده شود که با دولیوان آب بخورد و حداقل 30دقیقه بعد از ان نخوابد.
 • در خصوص داروهایی مانند سفتریاکسون و سفتازیدیم احتمال افزایش درجه حرارت بیمار تا حدود یک درجه سانتیگراد پس از تزریق وجود دارد.
 • به بیمار آموزش داده میشود دارو هایی مانند  دگزا متازون، هیدروکورتیزون و… ممکن است عارضه دارویی را نشان دهند( خارش بدن، افت فشار خون، سرگیجه، تنگی نفس و..)
 • پرستار در خصوص عوارض داروهای مخدر (سرگیجه، افت ضربان قلب، گیجی، خواب آلودگی، آپنه) برای بیمار توضیح میدهد و سپس درمورد داروهای مسکن جایگزین برای بیمار شرح میدهد تا در صورت امکان بیمار پس از آگاه سازی از داروی مسکن غیرمخدر استفاده کند.
 • نکته: در خصوص داروهای خوراکی با دوز متفاوت در صورت مشخص نبودن دوز دارو حتما از پزشک معالج سوال شود.
 • پرستار در خصوص موارد ایمنی تصویر برداری مانند ماده حاجب واشعه x و ..  به بیمارآموزش می دهد
 • پرستار به بیمار و همراه در خصوص عدم دخالت در امور دارو درمانی و سرم درمانی اقدام به دادن دارو و افزودن میزان قطرات سرم به صورت خودسرانه اگاهی کامل میدهد.
 • پرستار در خصوص میزان فعالیت بیمار مطابق دستور پزشک آموزش میدهد و درصورت امکان خروج بیمار از تخت به بیمار میگویید که تحت هیچ شرایطی خصوصا برای اولین بار تنها و یا باهمراه از تخت خارج نشود و حتما از پرستار و کمک پرستار بخش کمک بگیرد.
 • پرستار جهت جلوگیری از سقوط بیمار در اثر وازوواگال به بیمار آموزش میدهد که ابتدا لبه تخت بنشیند و سپس بایستد و بعد در صورت نداشتن سرگیجه با کمک پرستار راه برود.
 • در پاره ای از موارد جهت خروج بیمار از تخت نیاز به اموزش تخصصی توسط فیزیوتراپ میباشد که پرستار در این زمینه برای بیمار توضیح میدهد وپس از انجام فیزیوتراپی پرستار موظف است براستفاده صحیح از واکر، عصا جهت راه رفتن نظارت کند.
 • پرستار در خصوص راهکار های پیشگیرانه موارد تهدید کننده ایمنی مانند سقوط از تخت و زخم فشاری به بیمار و همراهی آموزش و از بالا بودن بد ساید های دو طرف تخت بیمار و آشنایی بیمار و همراه از نحوه استفاده از بد ساید اطمینان حاصل می نماید.
 • پرستار مطابق دستور پزشک معالج پوزیشن مناسب را برای بیمار اجرا میکند واهمیت حفظ پوزیشن را برای بیمار توضیح میدهد .
 • بعنوان مثال: در بیماران دچار تنگی نفس پوزیشن نیمه نشسته، در مواردی که خونریزی از اندام دارد اندام مورد نظر بالاتر قرار داده میشود.
 • پرستار در خصوص علت گذاشتن اتصالات مانند : درن، سوند، NGTو… و اهمیت حفظ اتصالات به بیمار و همراه توضیح میدهد و اکیدا توصیه میکند که انها را دست کاری نکند و در صورت هرگونه مشکل به پرستار رجوع کند و همچنین در مورد زمان تقریبی خروج اتصالات توضیح میدهد.
 • پرستار به بیمار در خصوص هرگونه علامت غیرطبیعی با توجه به شرایط بالینی بیمار توضیح میدهد( خونریزی، تپش قلب، استفراغ جهنده ،تهوع،ضعف،داغ شدگی محل آنژیو)
 • پرستار در خصوص نحوه مراقبت از زخم و پانسمان، زمان تعویض پانسمان، استحمام، کشیدن بخیه ها، ترشحات زخم، رنگ و بوی آنها و میزان ترشحات به بیمار توضیح میدهد و همچنین از نظر قرمزی، التهاب زخم و پوست اطراف زخم و کبودی واکیموز و هماتوم محل زخم به بیمار توضیح میدهد.
 • پرستار در خصوص اهمیت تغدیه و رژیم غذایی برطبق دستور پزشک( مایعات، کم نمک، کم چرب، پرپرتین، دیابتیک،اورمیک و…) به بیمار آموزش میدهد.
 • پرستار در خصوص اهمیت اجابت مزاج حداقل روزانه یکبار به بیمار توضیح میدهد و در صورت وجود هرگونه اختلال به صورت یبوست یا اسهال حتما باید پرستار مسئول را در جریان قرار دهد.
 • پرستار درصورت تشخیص و یا درخواست بیمار به خدمات مددکاری اجتماعی در حیطه(بیمه ها و تخفیفات، حمایتهای روحی و روانی و عاطفی و… ) ود را راهنمایی و مددکار اجتماعی را بر بالین بیمار فرامی خواند .
 • پرستار درصورت تشخیص  نیاز بیمار به خدمات بازتوانی(فیزیوتراپی، شنوایی سنجی، روانشناسی ،بینایی سنجی، طب فیزیکی و طب کار و… ) به بیمار آموزش لازم جهت نحوه رجوع به آنها را میدهد.
 • پرستار به بیمار در رابطه به مراقبت از خود ، درمانهای نگهدارنده ، پیگیری و مراجعه بعدی و مصرف ایمن دارو ها و.. آموزش می دهد .
 • پرستار حداقل الزامات ترخیص را به بیماران با رضایت شخصی ارائه می دهد.
 • سرپرستار آموزش و پیگیری بیماران آسیب پذیر و پرخطر را انجام می دهد
 • مددکار اجتماعی بیماران آسیب پذیر اجتماعی را شناسایی و آموزش های لازم را پس از ترخیص با همکاری پرستار ارائه می دهد.