Skip to main content
برگزاری پنل آموزشی Postoperative Hemorrhage

برگزاری پنل آموزشی Postoperative Hemorrhage

به گزارش روابط عمومی بیمارستان مهرگان پنل آموزشی Postoperative Hemorrhage (خونریزی های بعد از عمل جراحی)با حضور دکتر کرامت یوسفی به عنوان دبیر علمی و تعدادی از پزشکان مطرح استان در تاریخ7دی ماه در سالن همایشهای بیمارستان مهرگان کرمان برگزار گردید.

Solverwp- WordPress Theme and Plugin