Skip to main content

تاریخچه و معرفی واحد

پژوهشهاي بالينی از اهميت فوق العاده اي به جهت تاثير آن بر درمان، پيشگيري بيماري ها و توصیف موارد جدید و نادر، کنترل بيماري هاي شایع و همچنین امکان انجام مداخلات اثربخش برخوردار است. تلاش جهت توسعه پژوهش هاي کاربردي و گسترش مرزهاي دانش موجب شکل گيري تفکر حمایت از تحقيقات بالينی با استفاده از ظرفيت هاي بالقوه بيمارستان و پزشکان در بیمارستان مهرگان شد . در همین راستا واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان مهرگان از سال 1403 فعالیت خود را با هدف توانمند‌سازی و فرهنگ‌ سازی پژوهشی در بخش‌های بالینی بیمارستان آغاز کرد.

واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان مهرگان در نظر دارد با ارائه خدمات مشاوره ای در مراحل مختلف انجام پژوهش و برگزاری کارگاه های آموزشی با در نظر گرفتن نیاز اعضای محترم هیئت علمی، پژوهشگران و فراگیران محترم و همچنین برگزاری شورای پژوهشی منظم به صورت ماهانه جهت بررسی و تصویب طرح های تحقیقاتی ارائه شده به واحد به منظور گسترش کمی و کیفی تحقیقات در حیطه پژوهش های بالینی از طریق توانمند سازی اعضای محترم هیئت علمی بالینی در کلیه زمینه ها ارائه خدمت نماید.

مشخصات فیزیکی واحد

واحد توسعه در فضای متعلق به  بیمارستان در طبقه 5 قرار دارد که مساحت این فضا 23 متر می باشد و امکانات موجود در واحد جهت استفاده  اساتید و پژوهشگران شامل 1 عدد کامپیوتر ، 1 عدد لپ تاپ،و یک عدد پرینتر و یک فضا جهت برگزاری شورا پژوهشی و کنفرانس های علمی می باشد.

Solverwp- WordPress Theme and Plugin