Skip to main content
تشکیل قرارگاه پروژه جایگزین بیمارستان شفا

تشکیل قرارگاه پروژه جایگزین بیمارستان شفا

معاون توسعه، مدیریت منابع و برنامه ریزی دانشگاه از برگزاری اولین جلسه “قرارگاه پروژه جایگزین شفا” در اردیبهشت ماه سال جاری خبر داد و گفت: این قرارگاه با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی به عنوان رئیس قرارگاه، معاونان و مدیران مرتبط دانشگاه و مسئولانی از استانداری برگزار می شود.

Generated by Feedzy