Skip to main content

داشتن جسمی زیبا، کامل و بدون نقص از حقوق طبیعی خلقت هر انسان است گاهی در مراحل آفرینش، گاهی در اثر سوانح طبیعی و غیر طبیعی و اخیراً در کشاکش زور آزمایی انسان با غول تکنولوژی این زیبایی و تکامل خسران پیدا کرده و بالطبع عواقب روحی و روانی بسیار سنگینی را به همراه می آورد، عواقبی سنگین و جبران ناپذیر که تا سالهای سال و حتی نسل های متمادی پیوستگی دارد. در استان کرمان به علت وجود کارخانجات بزرگ متفاوت، وجود نقص های ژنتیکی گوناگون از جمله شکاف کام و یا بلایای طبیعی و.. وجود بیمارانی که نیاز به اعمال ترمیمی دارند این ضرورت هر روز بیشتر احساس می شود. بیمارانی که باید در اسرع وقت تحت نظارت کادر پزشکی متبحر و با تجربه تحت عمل های جراحی قرار گیرند تا امکان حصول به نتیجه مطلوب فراهم گردد. در بخش جراحی بیمارستان مهرگان سعی شده است با بهره گیری از دانش و تجربه پزشکان بزرگ و اساتید برجسته کشوری که حتی در سطح جهان نیز مطرح می باشند این گونه اعمال سنگین و دقیق در اوج ظرافت و درستی انجام شود. بدینگونه ساکنین استانهای جنوبشرق کشور بدون از دست دادن زمان مناسب جراحی و پیوند عضو، موفق به دریافت خدمات مورد نیاز خود خواهند بود.

Solverwp- WordPress Theme and Plugin