Skip to main content
دعوت رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان برای مشارکت پرشور در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری

دعوت رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان برای مشارکت پرشور در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری

دکتر مهدی احمدی نژاد رئیس دانشگاه با انتشار پیامی، از عموم ایرانیان و به ویژه جامعه دانشگاهیان برای مشارکت پرشور در انتخابات ریاست جمهوری و انتخاب رئیس جمهور اصلح، دعوت کرد.
متن این پیام بدین شرح است:

Solverwp- WordPress Theme and Plugin