Skip to main content
ریه و مجاری تنفسی، مثانه، پوست، پروستات، معده وکولورکتال شایع ترین سرطان‌ها در مردان کرمانی

ریه و مجاری تنفسی، مثانه، پوست، پروستات، معده وکولورکتال شایع ترین سرطان‌ها در مردان کرمانی

سالیانه بیش از 18 میلیون مورد جدید سرطان در دنیا رخ می‌دهد که سهم کشور ایران بیش از 180000 مورد است. متاسفانه از هر 3 نفر یک نفر در طول عمر مبتلا به سرطان می‌شود و از هر 4 نفر یک نفر در اثر سرطان جان خود را از دست می‌دهد.

این در حالیست که درمان هر فرد مبتلا بیش از نیم میلیارد تومان به شکل مستقیم و غیرمستقیم به اقتصاد خانواده و جامعه ضرر وارد می‌کند. از طرف دیگر سرطان تنها یک بیماری فردی نیست و علاوه بر گرفتاری‌های جسمانی و روانی فردی، خانواده را هم درگیر گرفتاری اقتصادی و عاطفی می‌کند.

Solverwp- WordPress Theme and Plugin