Skip to main content
سمپوزیوم همگرایی اعتبار بخشی آموزشی و درمانی مراکز آموزشی درمانی کلان منطقه 8 برگزار می شود

سمپوزیوم همگرایی اعتبار بخشی آموزشی و درمانی مراکز آموزشی درمانی کلان منطقه 8 برگزار می شود

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان از برگزاری سمپوزیوم همگرایی اعتبار بخشی آموزشی و درمانی مراکز آموزشی-درمانی کلان منطقه 8 خبر داد و گفت: این سمپوزیوم فردا 20 شهریور ماه، با همکاری دانشگاه های علوم پزشکی کرمان و جیرفت،کمیسیون ملی اعتباربخشی وزارت بهداشت و سایر دانشگاههای کلان منطقه 8، به میزبانی کرمان در محل سالن ابن سینا مرکز آموزش مداوم برگزار می شود.

Generated by Feedzy