سهامداران-و-هیئت-مدیره

اسامی سهامداران:

ردیف نام و نام خانوادگی نوع سهام
1
دکتر محمودآقایی افشار
جراحی عمومی
2
دکتر وحید احیائی قدرتی
چشم
3
دکتر عباس اسماعیلی
داخلی
4
دکتر ناهید افتخاری
زنان
5
دکتر بابک باوفا
اطفال
6
دکتر باقر بحرینی
ENT
7
دکتر رویا جدیدی
زنان
8
دکتر صدیقه حمزه نژادی
زنان
9
دکتر محمد جواد خدادوست
جراحی عمومی
10
دکتر محمود خدارحمی
جراحی قلب
11
دکتر حمید خسروضمیری
طب اورژانس و بیهوشی
12
دکتر مسعود رزاقی
بیهوشی
13
دکتر رضا رضائی زاده
ارتوپدی
14
دکتر حامد ریحانی
جراحی مغز و اعصاب
15
دکتر عباس سالاری
ارتوپدی
16
دکتر زریر سالاری
بیهوشی
17
دکتر بهزاد سروره عظیم زاده
قلب
18
دکتر شیرین سلاجقه
بیهوشی
19
دکتر مژگان سنجری
غدد
20
دکتر محمدرضا شکیبی
روماتولوژی
21
دکتر شهلا صفاریان
زنان
22
دکتر ساراناز طبیب زاده
زنان
23
دکتر مریم عامی زاده
ENT
24
دکتر رضا عامی زاده
اطفال
25
دکتر بی بی شهناز عالی
زنان
26
دکتر بی بی مهناز عالی
زنان
27
دکتر فریبا عارف
جراحی عمومی
29
دکتر خاطره علوی
داخلی
30
دکتر فاطمه قاسمی
زنان
31
دکتر حسین کرمی
اورولوژی
32
دکتر عبدالعلی مرتضوی
اطفال
33
دکتر محمدرضا محمدحسین زاده
داخلی
34
دکتر مریم میرزائی
زنان
35
دکتر پیام نیکویان
جراحی عمومی
36
دکتر علی اکبر نبوی زاده رفسنجانی
اورولوژی
37
دکتر کرامت یوسفی
ترمیمی
38
دکتر علی ابراهیمی نژاد رفسنجانی
جراحی مغز و اعصاب
39
دکتر فرزانه ابراهیمی میمند
داخلی قلب
40
دکتر محمد مهدی باقری
داخلی قلب
41
دکتر علی ریخته گران
طب اورژانس
42
دکتر حسین ستاری
بیهوشی
43
دکتر زهره سالاری
زنان
44
دکتر علی شهسواری پور
ارتوپدی
45
دکتر نیما صفا
طب اورژانس
46
دکتر سید حسین طراوتی
بیهوشی
47
دکتر زهرا طهماسبی
زنان
48
دکتر فرزانه علم آموز
بیهوشی
49
دکتر محمد قرائی
جراحی ترمیمی
50
دکتر علی اکبر کیخا
ارتوپدی
51
دکتر مسعود مایل
طب اورژانس
52
دکتر یدالله مایل
داخلی قلب
53
دکتر مریم محمدی
طب اورژانس
54
دکتر فرهاد مزیدی
طب اورژانس
55
دکتر فاطمه میرزایی
زنان
56
دکتر آزاده مختاری
داخلی قلب
57
دکتر لیلا مهیمی
داخلی قلب
58
دکتر زهرا هنرور
زنان
59
دکتر رستم یزدانی
ریه
60
دکتر یاسر یزدان پناه
ارتوپدی
61
دکتر حسین اباذری
داخلی قلب
62
دکتر یدالله فتحی
داخلی قلب
63
دکتر احمدرضا ذبیحی
نورولوژی
64
دکتر سام زاده
نوزادان
65
دکتر زینلی
عفونی