غربالگری سالمندان امیرالمومنین و افراد بی خانمان

انجام معاینات تخصصی و پیگیری درمان سالمندان و کارتن‌خواب‌های تحت پوشش با حضور تیم بیمارستان مهرگان

ارتقا سلامت جامعه در نماز جمعه کرمان

غربالگری مراجعین نمازجمعه در خصوص انجام تست فشارخون و دیابت و ارجاع به متخصص مربوطه

ارتقا سلامت دبیرستان دخترانه حسین باقری

غربالگری شاخص توده بدنی دانش‌آموزان مدرسه حسین باقری ناحیه یک و برگزاری کلاس‌های آموزش تغذیه سالم و ارگونومی صحیح در مدارس

اتوبوس دیابت

غربالگری عابران پیاده خیابان شهید کامیاب (روبروی بیمارستان) با استقرار اتوبوس دیابت و مشاوره تغذیه رایگان