Skip to main content

به گزارش روابط عمومی بیمارستان مهرگان امسال برای اولین بار یک سالن و بخش مجاز تحت عنوان رویداد گردشگری سلامت در شانزدهمین نمایشگاه تهران برگزاری گردید. رویداد گردشگری سلامت امسال کمک کرد تا با معرفی ظرفیت‌های گردشگری سلامت بیمارستان مهرگان، تعامل با مراکز درمانی بیمارستان‌های داری Ipd و شرکت‌ها و دفاتر گردشگری سلامت کشور نیز برقرار گردد.

این رویداد بین المللی که با حضور میهمانان خارجی از کشورهایی همچون عراق، ترکیه، روسیه، چین، قطر، عمان و فرانسه و نیز همکاری و تعامل نزدیک وزارت گردشگری و وزارت بهداشت به عنوان دو عضو اصلی شورای راهبری گردشگری سلامت و انجمن‌های تخصصی فعال در این بخش انجام گرفت.

Solverwp- WordPress Theme and Plugin