Skip to main content
پیام تسلیت رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان در پی درگذشت دو نفر از همکاران شاغل در واحدهای تحت پوشش دانشگاه

پیام تسلیت رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان در پی درگذشت دو نفر از همکاران شاغل در واحدهای تحت پوشش دانشگاه

دکتر مهدی احمدی نژاد رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان در پیامی در گذشت آقای “حمید فلاح” پرسنل واحد انتظامات مرکز آموزشی درمانی افضلی پور و آقای “محمد رضا کریم زاده” بهورز مرکز جامع سلامت نگار را که در اثر تصاف جان خود را از دست دادند، تسلیت گفت.

Solverwp- WordPress Theme and Plugin