Skip to main content
کارگاه آموزشی “روابط عمومی و رسانه در مدیریت بحران” برگزار شد

کارگاه آموزشی “روابط عمومی و رسانه در مدیریت بحران” برگزار شد

کارگاه آموزشی “روابط عمومی و رسانه در مدیریت بحران” ١٨ تیرماه با حضور مسئولان روابط عمومی واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی کرمان و کارشناسان و مسوولان روابط عمومی دانشگاه های علوم پزشکی استان برگزار شد.

Solverwp- WordPress Theme and Plugin