Skip to main content
کرمان در شب چهارشنبه سوری کمترین حادثه را داشت

کرمان در شب چهارشنبه سوری کمترین حادثه را داشت

رئیس اورژانس کرمان گفت: کرمان در شب چهارشنبه سوری کمترین حادثه را داشت و فقط یک نوجوان یازده ساله از ناحیه دست و صورت به دلیل ترکیدن ترقه دچار آسیب شد که با اقدامات به موقع درمانی، این کودک به صورت سرپایی درمان و با حال خوب از مرکز آموزشی درمانی شهید باهنر مرخص شده است.

Solverwp- WordPress Theme and Plugin