Skip to main content
کمیته فرعی دیوان عدالت اداری دانشگاه علوم پزشکی کرمان برگزار شد

کمیته فرعی دیوان عدالت اداری دانشگاه علوم پزشکی کرمان برگزار شد

چهارمين کمیته فرعی رفع اختلاف ماده 15 قانون اصلاح قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری در سال جاری در دفتر ریاست دانشگاه علوم پزشکی کرمان با حضورقائم مقام دانشگاه، مدیر امور حقوقی و املاک، نمایندگان معاونت ها و مدیر بازرسی و ارزیابی عملکرد دانشگاه برگزارشد.

Solverwp- WordPress Theme and Plugin