Skip to main content
10 درصد جمعیت ایران سالمند هستند

10 درصد جمعیت ایران سالمند هستند

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان و متخصص پزشکی اجتماعی گفت: افراد بالای ۶۰ سال سالمند محسوب می‌شوند و اگر بیش از ۷ تا ۱۴ درصد افراد یک کشور سالمند باشند، آن کشور سالمند است و در حال حاضر در ایران ۱۰ درصد سالمندی داریم.

Generated by Feedzy