Skip to main content
385 نفر در دانشگاه علوم پزشکی کرمان جذب خواهند شد

385 نفر در دانشگاه علوم پزشکی کرمان جذب خواهند شد

معاون توسعه، مدیریت منابع و برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی کرمان از استخدام به صورت پیمانی در این دانشگاه خبر داد و گفت: با برگزاری آزمون استخدامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجوز جذب 385 نیرو به این دانشگاه داده شده است.

Generated by Feedzy