Skip to main content
ناهید افتخاری
دکتر

ناهید افتخاری

زنان،زایمان و نازایی
زنان،زایمان و نازایی
کرمان بلوار فردوسی ساختمان آراد

دکتر ناهید افتخاری

متخصص زنان و زایمان از دانشگاه شهید بهشتی، متخصص آنکولوژی از انگلیس، فلوشیپ لاپاراسکوپی از ایتالیا، هند و ایران، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی کرمان. • بررسی بیماریهای دستگاه تناسلی فوقانی وتحتانی زنان مانند اناتومی - فیزیولوژی - بیماریهای خوشخیم و بد خیم - عفونت ها - غربالگری بیماریها – اپیدمیولوژی • انجام نمونه برداری ازسرویکس • هیسترکتومی با لاپاراسکوپی • جراحی سیستول و رکتوسل • بررسی سندرم تخمدان پلی کیستیک • بررسی و جراحی فیبروم های رحمی • بررسی و تشخیص علل خونریزی های غیر طبیعی • اختلالات پستان، زخم روده و واژن و سایر تغییرات غیر سرطانی • بیماریهای پیشرونده، مانند هایپرپلازی آندومتر و دیسپلازی دهانه رحم و...