Skip to main content
slide1
ارائه برترین
خدمات پزشکی
slide2
دارای پیشرفته ترین
تجهیزات پزشکی
slide3
دارای گرید یک
بیمارستانی وزارت بهداشت
slide4
ارائه برترین
خدمات پزشکی
previous arrow
next arrow

اخبار

افتتاحیه طرح توسعه بخش های درمانی بیمارستان مهرگان
افتتاحیه طرح توسعه بخش های درمانی بیمارستان مهرگان
بازدید معاون برنامه ریزی امور پژوهشی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت
بازدید معاون برنامه ریزی امور پژوهشی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت
کسب رتبه یک برتر توسط بیمارستان مهرگان
کسب رتبه یک برتر توسط بیمارستان مهرگان
تقدیرو تشکر از مسئول روابط عمومی
تقدیرو تشکر از مسئول روابط عمومی
برگزاری کمیته مورتالیتی مادر باردار
برگزاری کمیته مورتالیتی مادر باردار
previous arrow
next arrow
اخبار دانشگاه


آنچه باید بدانید

Solverwp- WordPress Theme and Plugin