Skip to main content
ارزیابی وضعیت شاخص های بیمارستان سبز

ارزیابی وضعیت شاخص های بیمارستان سبز

به گزارش روابط عمومی بیمارستان مهرگان صبح امروز دوشنبه 20 فروردین ماه 1403 ارزیابی وضعیت شاخص های بیمارستان سبز مورد بررسی قرارگرفت.در این جلسه مدیریت پرستاری، مدیر عامل، جانشین مدیریت پرستاری و مسئولین واحد ها به بازشناسایی و اولویت بندی شاخص های موثر در بیمارستان سبز پرداختند.

Solverwp- WordPress Theme and Plugin