Skip to main content
بازدید رئیس دانشگاه از پایگاه های اورژانس شهری، ایستگاه سلامت نوروزی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی

بازدید رئیس دانشگاه از پایگاه های اورژانس شهری، ایستگاه سلامت نوروزی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان در چهارمین روز از سال جدید به همراه رئیس اورژانس کرمان، مشاور خود در امور جوانان و رییس حوزه ریاست دانشگاه از پایگاه های اورژانس شهری، ایستگاه سلامت نوروزی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی بازدید کردند.

Solverwp- WordPress Theme and Plugin