Skip to main content

        دردم از یار است درمان نیز هم

بخش زنان و زایشگاه

محیط فیزیکی اختصاصی

 • بخش زنان وزایشگاه واقع در طبقه پنجم ساختمان A میباشد.
 • بخش زنان شامل یک ایستگاهپرستاری می باشد و مجهز به تجهیزات خدمات پرستاری شامل فشار سنج ، گوشی ، پالس اکسی متری ، ترالی دارودهی  وباکس مخصوص داروهای منزل بیماران جهت تلفیق دارویی و سایر اقلام پزشکی مورد نیاز به صورت جداگانه می باشد. 
 • در هر ایستگاه پرستاری در راستای پیشگیری و کنترل عفونت های بیمارستانی کمد های مشخصی جهت نگهداری وسایل حفاظت فردی تعبیه شده است.
 • لازم به ذکر است دربخش ترالی احکام مجهز به امکانات پاسخگو به  فرایض دینی  مثل سنگ تیمم ، مهر ،جانماز و….جهت رفاه بیماران در دسترس می باشد.
 • بخش به  یک ترالی اورژانس با تجهیزات کامل وسالم مطابق با استاندارد های ویرایش جدید چیدمان ترالی اورژانس و تجهیزاتی مانند  الکترو شوک وکپسول اکسیژن مجهز می باشد که در هر شیفت از نظر کامل بودن وصحت عملکرد دستگاها چک می شود.
 • این بخش شامل : دو اتاق بستری عمومی شامل: اتاق بستری 1 (با چیدمان 5 تخت مخصوص مادران تحت نظر و جراحی زنان)  و اتاق بستری 2 (با چیدمان 4 تخت برای مادران زایمانی سزارین و زایمان طبیعی ) و یک اتاق بعد از زایمان (با چیدمان 2 تخت برای تحت نظر گرفتن مادران به مدت 2 ساعت بعد از زایمان طبیعی ) می باشد .
 • امکانات رفاهی اتاق های بستری عمومی شامل یخچال، کاناپه تخت خواب شو جهت همراه، کمدهای چوبی دارای قفل  که در زمان پذیرش جهت نگهداری وسایل بیمار و همراه به ایشان تحویل و در زمان ترخیص تحویل گرفته می شود، تلویزیون، سرویس بهداشتی فرنگی و معمولی و سیستم گرمایشی و سرمایشی میباشد.
 • ابدارخانه عمومی بخش روبروی ایستگاه پرستاری مستقر و بیماران می توانند جهت تامین ظروف و شستشوی ظروف خود ، تامین آبجوش ، استفاده از ابسرد کن و ماکرویو از ان استفاده نمایند
 • بخش شامل چهار اتاق بستری خصوصی میباشد که در صورت تمایل بیمار و همراهی ، پس از هماهنگی با پذیرش در اختیار بیمار قرار میگیرد.
 • در اتاق های خصوصی کمد هایی جهت نگهداری وسایل بیمار ، یخچال ، تخت همراه و کاناپه تخت شو جهت رفاه بیماران و سرویس بهداشتی و حمام مجزا فراهم می باشد.
 • یک اتاق ایزوله جهت جداسازی بیماران عفونی یا بیماران با سطح ایمنی پایین از سایر بیماران میباشد. که دارای شرایط و امکانات خاصی برای جلوگیری از انتقال عفونت میباشد.
 • یک اتاق پره اکلامپسی با امکانات استاندارد مادران باردار با تشخیص پره اکلامپسی در بخش زنان طراحی شده است.
 • لنژ کثیف و سرویس بهداشتی عمومی در راهرو ورودی بخش طراحی شده است.
 • در مجاورت راهرو بخش زایشگاه انبار تجهیزات دو بخش و اتاق استراحت پرسنل طراحی شده است .
 • اتاق بعد از زایمان برای مادرانی که زایمان طبیعی داشته اند بعد از اینکه یک ساعت در اتاق زایمان تحت نظر بودند به این اتاق منتقل میشوند و نوزاد و مادر در کنارهم قرار میگیرند . تا دو ساعت در این اتاق تحت نظر قرار میگیرند و در صورت شرایط مناسب به بخش منتقل میشوند.
 • درب شیشه ای ورودی زایشگاه در کنار ایستگاه پرستاری بخش زنان می باشد .
 • درزایشگاه بیمارستان مهرگان دو اتاق زایمان LDR با ایستگاه های مجزا و امکانات یک تخت زایمان مجهز فراهم شده است که مادر بازه زمانی مراحل درد و زایمان را در این اتاق با بی حسی ناحیه کمری (اپیدورال ) در کنار همسر و یکی از نزدیکان خود سپری می نماید .
 • در راهرو ورودی زایشگاه  سرویس بهداشتی و حمام مادر و نوزاد ، فضای رختکن ، لنژ کثیف ،ادمیت و دو اتاق مجزا LDR طراحی شده است .
 • امکانات اتاق LDR شامل : تخت زایمان ، وارمر و کات نوزاد ،مانیتور قلب جنین ، روشویی ، کمد های نگهداری وسایل بیمار، مبل همراه و … میباشد.
 • اتاق ادمیت زایشگاه مجهز به یک تخت جهت سونوگرافی ، یک تخت بستری با شرایط استاندارد در زمان احیا جهت گرفتن نوار قلب جنین و یک تخت ژنیکولوژی جهت معاینه می باشد.
 • در راستای ایمنی بیمار و شرایط حیاتی ، زایشگاه مجهز به یک ترالی احیا بزرگسال  ،  ترالی پره اکلامپسی وترالی خونریزی های مامایی ،  ترالی احیا نوزاد می باشد.
 • فضای رفاهی دیگری با دو اتاق مجزا جهت زایمان فیزیولوژیک و بدون درد در انتهای راهرو طبقه 5 در مجاورت بخش زنان تعبیه شده است با نام LDRP که مادر با توجه به تجهیزات و امکانات این اتاق مراحل درد، زایمان، و مراقبتهای بعد از زایمان تا زمان ترخیص را در کنار همسر و یکی از نزدیکان خود سپری می نماید .
 • امکانات رفاهی اتاق های LDRP شامل : تخت  زایمان فیزیولوژیک ، مانیتور قلب جنین ،تخت همراه ، کاناپه تخت شو ، کات و وارمر نوزاد ، کمد نگهداری وسایل مادر و نوزاد ، فضای اشپزخانه با امکانات چای ساز برقی ، یخچال ، ماکروویو و .. و سرویس های بهداشتی و حمام می باشد.
 • برآورد نیروی پرستاری و چیدمان آن براساس روش کالیفرنیا به دفتر پرستاری ابلاغ و در هر نوبت شیفت کاری انجام وظیفه مینمایند .
 • در راستای ارتقا سطح آگاهی پرسنل تقویم آموزشی جامع بیمارستان و تقویم آموزشی درون بخشی تدوین و پرسنل بر اساس برنامه تعیین شده در کنفرانس های آموزشی مشارکت مینمایند.
 • دو اصل احترام به کرامت انسانی پزشکان و کادر بیمارستان و رعایت حقوق شهروندی سر لوحه وظیفه شغلی پرسنل در بیمارستان مهرگان میباشد.
 • کارشناسان مامایی در راستای ارتقا سطح رضایتمندی بیماران و همراهیان همواره در انجام وظایف خود کوشا و طبق سیاست آموزش به بیمار کلیه آموزشات بدو ورود ، حین بستری ، ترخیص و خودمراقبتی را ارائه میدهند
 • ابزار کمک آموزشی در بخش های درمانی شامل : ارائه کتابچه خودمراقبتی ، پمفلت ، تلویزیون های تعاملی ، اپلیکیشن ، آموزش چهره به چهره و … می باشد.
 • کلیه آموزش های مربوط به مراقبت های پس از زایمان سزارین و زایمان طبیعی ، نگهداری نوزاد ، آموزش تغذیه با شیر مادر و شیردهی توسط پرسنل مامایی به مادر ارائه و جهت یادآوری آموزشات و اثر بخشی آنها فیلم آموزشی و پمفلت های آموزشی به ایشان ارائه می گردد.
 • در مدت زمان بستری مادر و نوزاد پزشک متخصص اطفال در دومرحله نوزاد را معاینه فیزیکی مینماید و در کارت نوزاد شرح گزارش معاینه نوزاد را ثبت می نماید و به والدین جهت پیگیری های بعدیونگهداری های اولیه نوزاد آموزش می دهد.
 • پزشک اطفال در صورت مشاهده علائم غیر طبیعی در معاینه نوزاد جهت بررسی های بیشتر نوزاد را به بخش NICU منتقل می کند .
 • پرسنل مامایی جهت واکسیناسیون نوزاد رابه واحد واکسیناسیون منتقل و آموزشات لازم در خصوص پیگیری های واکسن و نگهداری نوزاد توسط مسئول واکسیناسیون ارائه می گردد
 • همکاران کادر مامایی ، کمک پرستاری و خدمات در هر شیفت خودرا به بیمار و همراهی معرفی مینمایند تا در صورت نیاز به هرگونه مراقبت و خدمات درمانی به فرد مربوطه مراجعه نمایند.
 • سیستم تعاملی دربیمارستان باعث ارتباط موثرو مناسب بین کادر درمان و گیرنده خدمت می شود.
 • همراهیان میتوانند از طریق سیستم های تعاملی در جریان وضعیت بیمار خود در فرآیند پذیرش اتاق عمل  ، حین عمل جراحی ، ورود به ریکاوری و ترخیص از اتاق عمل قرار گیرند.
 • سیستم های تعاملی و هوشمند دسترسیکارشناسان مامایی  را به محتوای آموزشی بیمارستان ، دستورالعمل ها ، ابلاغیه ها و … تسهیل نموده است..
 • بیمارستان مهرگان با پیگیری بیماران بعد از ترخیص سعی در ارزیابی اثر بخشی مراقبت های پرستاری وهمچنین درصورت نیاز راهنمایی وکمک مجدد بیمار جهت ادامه ی درمان دارد.
 • واحد آموزش بیمارستان مهرگان با ارائه خدمات تشخیصی و آموزشی در راستای ارتقا سلامت جامعه گام برمی دارد

قوانین ومقررات داخلی بخش جهت بیمار و همراه :

 • درصورت هرگونه مشکل درمانی و اداری در شیفت صبح ماما مسئول بخش، مدیریت پرستاری،مدیریت بیمارستان و مسئولین واحدهای اداری و واحد رسیدگی به امور بیماران و در شیفت عصروشب سوپروایزر بیمارستان پاسخگوی مسایل و مشکلات بیماران و همراهیان  میباشند.
 • در طی 24 ساعت اول پذیرش فرم نظرسنجی در اختیار بیماران  قرار میگیرد، که بایستی به منظور افزایش و ارتقا کیفیت خدمات درمانی و رفاهی وسایر موارد نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود را نوشته و در زمان ترخیص تحویل واحد پذیرش گردد.
 • در خصوص رسیدگی به شکایات بیمار و همراهی به صورت آنی سوپروایزر کشیک آماده پاسخدهی می باشد و فرآیند رسیدگی به شکایات بر کلیه سیستم های تعاملی فاز B  و راهرو های فاز A نصب میباشد.
 • در صورت داشتن هرگونه سوال در زمینه بیماری، سیر درمان، تغذیه، دارو ونیازهای مراقبتی در شیفت صبح مسئول آموزش بخش و پرستار بیمار و در شیفت عصر و شب پرستار بیمار پاسخگوی سوالات میباشند.در صورت داشتن سوال در خصوص تعرفه های بیمه و سایر مسائل مربوط به پرونده از کارشناس بخش راهنمایی های لازم را دریافت مینمایند .
 • هدف از بستن دستبند شناسایی به دست بیماران، شناسایی فعال آنها در طی بستری جهت جلوگیری از خطای احتمالی میباشد. لذا بایستی در حفظ و نگهداری دستبند تاپایان ترخیص نهایت دقت را بعمل آورند  و در زمان ترخیص دستبند را تحویل پرستاردهند .( در ضمن قابل ذکر میباشد که وضو گرفتن با دستبند مشکلی ایجاد نمیکند.)
 • در ر استای کنترل عفونت های بیمارستانی و رفاه و آسایش بیماران تنها حضور یک همراهی در کمک به بیمار مورد نیاز می باشد .
 • بیماران بستری در بخش خصوصی با توجه به اتاق های مجزا ، مجاز به داشتن سقف سه همراهی با دریافت کارت همراه دوم و سوم میباشند.
 • جهت حفظ آرامش بیماران ساعت ملاقات همه روزه از ساعت 14:30 الی 16:30  و در روزهای تعطیل 10 الی 11 علاوه بر ساعت ملاقات عصر میباشد.
 • بدلیل ممنوعیت ورود کودکان زیر 10 سال به بخشهای درمانی جهت رفاه حال شما فضای نگهداری جهت کودک شما فراهم میباشد لطفا در این خصوص با سوپروایزر کشیک هماهنگی نمایید.
 • در تمام طول بستری حضور بیمار و همراه بر بالین سایر بیماران جهت پیشگیری از انتقال عفونتهای بیمارستانی ممنوع میباشد.
 • جهت رفاه آسایش واستراحت بیماران ساعت 22:00 زمان خاموشی بخش است و رفت و آمد وجابجایی همراه بعد از این ساعت ممنوع میباشد.
 • امکان استفاده از کاناپه همراه برای استراحت از ساعت 06:00-22:00 میباشد و در غیر این صورت جهت اجرای  فرآیند ویزیت بیماران و تسهیل در ارائه خدمات درمانی کاناپه ها باید جمع باشند.
 • جهت رفاه حال شما واحد پذیرش و ترخیص بیمارستان به صورت شبانه روزی و در روزهای تعطیل فعال میباشد
 • ساعت توزیع غذا، صبحانه6:30 الی 7 صبح ،  نهار 12 الی 12:30 ظهر  ،  شام 18:30 الی 19 شب میباشد.
 • میان وعده صبح شامل بیماران مبتلا به دیابت ، کاندید عمل آنژیوگرافی  ، بستری در بخش CCU  ، کودکان، مادران باردار میباشد که در ساعت9:30 الی 10  توزیع میشود و عصرها بجز بیمارانی که ممنوعیت تغذیه دارند ، میان وعده به کلیه بیماران در ساعت 15:30الی 16 تقدیم میشود.
 • در راستای ارتقا سلامت جامعه در تمامی نقاط بیمارستان حتی اتاق های خصوصی کشیدن سیگار و سایر دخانیات برای بیمار و همراه بیمار اکیدا ممنوع است.
 • جهت رعایت حریم خصوصی بیماران و احترام به قوانین و مقررات بیمارستان هر گونه عکسبرداری و فیلم برداری در بیمارستان ممنوع می باشد.
 • در هنگام بستری در بیمارستان ،جهت رفاه آرامش سایر بیماران گوشی موبایل خود را سایلنت(بی صدا)نمایید و در زمان ویزیت پزشکان جهت حذف موانع ارتباطی با کادر حرفه ای درمانی  تلویزیون اتاق را خاموش و موبایل خود را در حالت بی صدا قرار بدهید.
 • در تمام طول بستری حتما دفترچه بیمه بر بالین بیمار باشد وحتما قبل از بستری به تاریخ اعتبار آن توجه فرمایید و در صورت داشتن بیمه تکمیلی مدارک خود را کامل نمایید.
 • مدارک لازم جهت صدور گواهی ولادت، شامل اصل شناسنامه و کارت ملی پدر ومادر بایستی بر بالین بیمار و در دسترس باشد.
 • لطفا به تابلو منشور حقوق بیمار توجه فرمایید ، زیرا مطابق براین اساسنامه ارائه خدمات سلامت بیمار بایستی عادلانه و مبتنی براحترام به حقوق و رعایت کرامت انسانی بیمار صورت پذیرد. این منشور با توجه به ارزش والای انسانی و مبتنی بر فرهنگ اسلامی و ایرانی و برپایهبرابری کرامت ذاتی تمام گیرندگان خدمات سلامت و با هدف حفظ، ارتقا و تحکیم رابطه انسانی میان ارائه کنندگان و گیرندگان خدمات سلامت تنظیم شده است.

امکانات و خدمات درمانی ، تشخیصی :

 • واحد واکسیناسیون نوزادان در طبقه پنجم انتهای راهرو در مجاورت اتاق استراحت مادر می باشد.
 • کلیه خدمات پاراکلینیکی شامل : آزمایشگاه ، پاتولوژی و  CT اسکن در طبقه اول ساختمان A  مستقر میباشد .
 • کلینیک فیزیوتراپی جهت خدمات توانبخشی در طبقه سوم ساختمان A  مستقر می باشد .
 • کلینیک روانپزشکی و روانشناسی و کلینیک شنوایی سنجی جهت خدمات توانبخشی در طبقه دوم ساختمان A  مستقر میباشد .
 • کلینیک چشم پزشکی ، تراکم استخوان جهت خدمات توانبخشی در طبقه همکف ( لابی ) در مجاورت پذیرش   مستقر میباشد .
 • کلینیک پری آپ ( مشاوره قبل از بیهوشی ) در طبقه همکف ( لابی ) در مجاورت پذیرش   مستقر میباشد .
 • کلینیک آندوسکوپی و کلونوسکوپی بیمارستان در طبقه دوم ساختمان A آماده خدمات رسانی می باشد.
 • کلینیک انفوزیون مهرگان در طبقه دوم ساختمان A  جهت انفوزیون دارو های روماتولوژی و خاص آماده خدمات رسانی می باشد.
 • کافی شاپ بیمارستان در راستای خدمات رفاهی همراهیان و مراجعین در طبقه اول مجاورت واحد تصویربرداری آماده خدمات رسانی می باشد.
 • کافی شاپ و فضای سبز روف گاردن جهت ارامش و استراحت بیماران طراحی و اماده خدمات رسانی می باشد.
 • در صورت تماس بیمار با خارج از بیمارستان تلفن های داخلی هر بخش در دسترس و درصورت استراحت مطلق بیمار از تلفن سیار سوپروایزری استفاده میشود.
 • سلف و سرویس بیمارستان ونمازخانه ،  سرویس های بهداشتی عمومی در طبقه زیرزمین مستقر می باشد .
 • در صورت عدم تمایل همراه بیمار به میل کردن غذا در اتاق عمومی جهت رفاه حال ایشان سالن سلف و سرویس بیمارستان در طبقه زیر زمین آماده خدمات رسانی می باشد.
 • مهمانسر ای بیمارستان مهرگان جهت ارائه خدمات هتلینگ و رفاهی  بیماران وهمراهیان خارج از استان در مجاورت بیمارستان مستقر می باشد که جهت رزرو بایستی هماهنگی لازم با واحد پذیرش و ترخیص انجام میشود.
 • پارکینگ بیمارستان در مجاورت بیمارستان جهت ارائه خدمات رفاهی مراجعین آماده خدمت میباشد.
 • فضای فیزیکی نانوایی ، آژانس مسافربری و کارواش مهرگان جهت ارتقا رضایتمندی بیماران و کارکنان آماده خدمات رسانی می باشد.
 • تلفن رایگان عمومی و دستگاه خودپرداز در لابی ساختمان A تعبیه شده است .

قوانین بهداشتی بخش بستری :

 • بیمار و همراه عزیز جهت جلوگیری از مسائل بهداشتی و عفونی حتما به تفکیک زباله در اتاق بستری توجه فرمایید. سطل آبی با کیسه زباله مشکی جهت دفع زباله های معمولی مانند کاغذ ،نایلون ، باقیمانده غذا و غیره میباشد. سطل زرد با کیسه زباله زرد مخصوص زباله های عفونی شامل :پوشک،نوار بهداشتی، ملحفه وزیر انداز یکبار مصرف و سایر لوازم آلوده به خون و ترشحات بدن میباشد. حتما به خاطر داشته باشید که از انداختن اجسام نوک تیز و سرسوزن به داخل سطلها خودداری نمائید.
 • پس از ترخیص  بیمار اتاق ، تخت  و کلیه اجسام در مجاورت بیمار شستشوی و استریل می شود و کلیه اتاق های ایزوله مطابق با استاندارد های جهانی و تکنولوژی های  پیشرفته ضد عفونی میشوند .
 • ملحفه بیماران در هر شیفتیکبار تعویض ولی در صورت کثیف شدن و یا آغشته شدن به  مایعات بدن بیمار تعویض میگردد.
 • در بخشها لباس بیمار به صورت استریل و پک شده موجود است ودر صورت درخواست بیمار تعویض و تحویل داده میشود.

قوانین واحتیاطات ایمنی بیمار :

 • لطفا در تمام مدتی که بیمار در تخت میباشد جهت ایمنی بیمار خود و احتمال سقوط از تخت حفاظ دو طرف تخت ها بالا باشد.
 • جهت پیشگیری از زخم بستر در صورتیکه بیمار دچارمشکلات حرکتی باشد باید هر دو ساعت نسبت به تغییر وضعیت پوزیشن بیمار با کمک پرسنل کمک پرستاری و بهکار بخش اقدام لازم صورت گیرد.
 • ویزیت پزشکان همه روزه در شیفت صبح انجام میشود و ایشان در رابطه با سیر بیماری ، درمان  و پیش آگهی به بیمار آموزشهای لازم را ارائه میدهد.و در تمام طول بستری دسترسی به پزشک معالج با همکاری پرستار بخش میسر می باشد.
 • از همان ابتدای بستری تمام داروهای خود را تحویل بخش داده تا با هماهنگی با پزشک معالج، داروها مطابق قوانین دارودهی بیمارستان به بیمار شما داده شود.از نگهداری و دادن هرگونه دارو بدون هماهنگی با پزشک و پرستار مربوطه خودداری نمایید.
 • زمان دارودهی دربخش براساس دستور پزشک به صورت هر 6 ساعت و یا هر 8 ساعت به بیمار داده میشود و کلیه داروهای مصرفی در منزل با تلفیق دارو های بیمارستان در ساعات تعیین شده به بیمار داده میشود.
 • علایم حیاتی بیمار مطابق دستور پزشک معالج چک میشود.
 • در راستای حفظ ایمنی و پیشگیری از عفونت به هیچ عنوان به اتصالات بیمار بدون هماهنگی با پرستار مسئول دست نزنید.

Solverwp- WordPress Theme and Plugin