Skip to main content
برگزاری سمینار استانداردهای کنترل عفونت و ایمنی بیمار

برگزاری سمینار استانداردهای کنترل عفونت و ایمنی بیمار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان مهرگان سمینار آموزشی ارائه سنجه و استانداردهای کنترل عفونت و مراقبت بسته ای در پیشگیری از عفونت های بیمارستانی با حضور دکتر اسماعیل محمدنژاد دانشیار آموزش پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران و جلال فتح آبادی کارشناس ارشد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران به همراه جمع کثیری از کارشناسان کنترل عفونت و ایمنی بیمارستان های استان کرمان در تاریخ7 دی ماه در سالن همایش های بیمارستان مهرگان برگزار گردید.

Solverwp- WordPress Theme and Plugin