Skip to main content
تقدیر و تشکر سرپرستی بانک ملی استان کرمان از خدمات بیمارستان مهرگان

تقدیر و تشکر سرپرستی بانک ملی استان کرمان از خدمات بیمارستان مهرگان

به گزارش روابط عمومی بیمارستان مهرگان صبح امروز 1403/02/22 مدیران سرپرستی بانک ملی استان کرمان به اتفاق هیئت همراه با ریاست،مدیر عامل،مدیر مالی و مسئول حسابداری بیمارستان مهرگان به گفتگو نشستند و از خدمات و همکاری بیمارستان مهرگان با بانک ملی تقدیر و تشکر به عمل آمد.

Solverwp- WordPress Theme and Plugin