Skip to main content
عمل جراحی اندوسکوپیک تومور قاعده جمجمه (Endoscopic resection of the cranial base tumor)توسط جناب آقای دکتر حامد ریحانی متخصص جراحی مغز و اعصاب با همراهی دکتر باقر بحرینی متخصص گوش و حلق و بینی

عمل جراحی اندوسکوپیک تومور قاعده جمجمه (Endoscopic resection of the cranial base tumor)توسط جناب آقای دکتر حامد ریحانی متخصص جراحی مغز و اعصاب با همراهی دکتر باقر بحرینی متخصص گوش و حلق و بینی

به گزارش روابط عمومی بیمارستان مهرگان روز گذشته عمل جراحی اندوسکوپیک تومور قاعده جمجمه (Endoscopic resection of the cranial base tumor)توسط جناب آقای دکتر حامد ریحانی متخصص جراحی مغز و اعصاب با همراهی دکتر باقر بحرینی متخصص گوش و حلق و بینی با موفقیت صورت پذیرفت.

در مصاحبه اختصاصی روابط عمومی  بیمارستان مهرگان با جناب آقای دکتر ریحانی ایشان در خصوص این عمل اذعان داشتند:

بیمار خانم میانسالی بودند که با سردرد و کاهش بینایی ناگهانی مراجعه و پس از اقدامات تشخیصی توموری در قاعده جمجمه در محل Sella turcica که غده هیپوفیز می باشد مشخص گردید.

بیمار جهت جراحی به روش Transspinal transsphenoidal approach  آماده گردید.

با همراهی جناب آقای دکتر بحرینی  پس از کنار زدن مخاط بینی و مشخص شدن سپتوم بینی ،استخوان گومی که در قسمت غدامی سینوس اسفنوئید بود برداشته شد و به داخل حفره جمجمه راه پیدا کردیم  بعد از کنار زدن پرده مغز به تومور رسیدیم با توجه به فضای کوچک چند میلیمتری  و مجاورات جانبی بسیار مهم از جمله کاروتید و اعصاب بینایی که از اهمیت بسیار برخوردار هستند،از طریق اندوسکوپ  بدون زخم یا برش خارجی بسیار آرام و محتاط این تومور تخلیه گردید.

قابل ذکر است که پس از این عمل اعلاوه بر اینکه از پیامدهای بعدی جلوگیری به عمل آمد، فشار از روی اعصاب بینایی برداشته می شود،بینایی بیمار بهبود می یابد.

Solverwp- WordPress Theme and Plugin