Skip to main content
فرمانده پایگاه مقاومت بسیج شهید ادیبی دانشگاه علوم پزشکی کرمان معرفی شد

فرمانده پایگاه مقاومت بسیج شهید ادیبی دانشگاه علوم پزشکی کرمان معرفی شد

محمد حسین فدایی 23 اسفندماه در مراسمی با حضور مسئول سازمان بسیج ادارات و کارمندان سپاه ثارالله استان کرمان به عنوان فرمانده پایگاه مقاومت بسیج شهید ادیبی دانشگاه علوم پزشکی کرمان معرفی شد.

Solverwp- WordPress Theme and Plugin