Skip to main content
مراسم تجلیل از پرسنل نمونه به همراه تجلیل از رتبه های برتر کنکور

مراسم تجلیل از پرسنل نمونه به همراه تجلیل از رتبه های برتر کنکور

به گزارش روابط عمومی بیمارستان مهرگان مراسم تجلیل از پرسنل نمونه به همراه مراسم تجلیل از رتبه های برتر کنکور 1402 با حضور ریاست، مدیران ارشد و تعدادی از پزشکان بیمارستان، پنجشنبه هفته گذشته در سالن همایش بیمارستان مهرگان برگزار گردید.

Solverwp- WordPress Theme and Plugin