Skip to main content
همایش سلامت دهان و دندان دانش آموزی دانشگاه علوم پزشکی کرمان برگزار شد

همایش سلامت دهان و دندان دانش آموزی دانشگاه علوم پزشکی کرمان برگزار شد

همایش سلامت دهان و دندان دانش آموزی دانشگاه علوم پزشکی کرمان با حضور مدیرکل دفتر سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت، رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان، مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان، مدیرکل بیمه سلامت استان، مدیران و روسای شبکه ها و مراکز بهداشت شهرستان های تابعه دانشگاه و کارشناسان واحد بهداشت دهان و دندان، پنجشنبه 7اردیبهشت ماه 1402 برگزار شد.

Solverwp- WordPress Theme and Plugin