• جراحی های لاپاراسکوپیک ( شامل هیسترکتومی، کیست های تخمدان، لاپاراسکوپی های تشخیصی ، تشخیص و درمان آندومتریوز)
    • جراحی های هیستروسکوپیک : تشخیصی، برداشتن پولیپ، فیبروم، ترمیم آنومالی های رحم،
    • روش های کمک بارداری : IUI ، IVF ، میکرو اینجکشن
    • پریناتولوژی (بررسی های ناهنجاری جنینی) ، آمینوسنتز، درمان برخی از اختلالات جفتی و ناهنجاری های جنینی.
    • روش های تشخیصی و درمان بدخیمی های دهانه رحم با کولپوسکوپی
  • جراحی های پیشرفته درمان بدخیمی های دستگاه تناسلی، LLETZ( برداشتن سلول های غیرطبیعی قسمتی از دهانه رحم)