Skip to main content
کرامت یوسفی
دکتر

کرامت یوسفی

متخصص جراحی ترمیمی و زیبایی
متخصص جراحی ترمیمی و زیبایی
ریاست بیمارستان مهرگان (از سال 1389)
کرمان، خیابان شهید کامیاب، نبش کوچه شماره سه، ساختمان پزشکان مهرگان، طبقه دوم
03432268678
شنبه ۱۶:۰۰ - ۱۹:۰۰
دوشنبه ۱۶:۰۰ - ۱۹:۰۰
چهارشنبه ۱۶:۰۰ - ۱۹:۰۰
تست شیوه نوبت دهی

دکتر کرامت یوسفی

متولد 1330 شهرستان آباده استان فارس

تحصیلات

1349 - 1356
پزشکی عمومی
  • دانشگاه علوم پزشکی
  • تهران
1358 - 1362
دوره تخصص جراحی عمومی
  • بیمارستان شهدا تجریش
  • تهران
1362 - 1365
فوق تخصص جراحی ترمیمی،کرانیوماگزیلوفاسیال و سوختگی
  • دانشگاه علوم پزشکی
  • تهران
1365 - 1366
فلوشیپ جراحی میکروسکوپی و جراحی دست
  • دانشگاه علوم پزشکی
  • تهران

تجربه بالینی

-
مدیر گروه جراحی ترمیمی
  • دانشگاه علوم پزشکی کرمان
-
ریاست بخش ترمیمی
  • بیمارستان شفا

Solverwp- WordPress Theme and Plugin