Skip to main content
زهرا هنرور
دکتر

زهرا هنرور

زنان و زایمان
زنان و زایمان
فلوشیپ سرطان شناسی زنان (انکولوژی)
بلوار فردوسی، ساختمان پزشکان اراد، طبقه 1، واحد 1
034-32239860
شنبه ، دوشنبه و چهارشنبه ها از ساعت 3 بعد از ظهر ----نوبت دهی تلفنی----

Solverwp- WordPress Theme and Plugin