Skip to main content
محمد رضا عبادزاده
دکتر

محمد رضا عبادزاده

اورولوژی
اورولوژی
فلوشیپ پیوند کلیه
بلوار جهاد - نبش جهاد یک - برج پزشکی پاستور - طبقه 5
034-32233784
ساعت کار مطب: روزهای زوج از ساعت 17:00 تا 22:00 شب زمان نوبت دهی روز های زوج ( شنبه . دوشنبه . چهارشنبه ) از ساعت 12 ظهر به بعد می باشد
نوبت دهی

Solverwp- WordPress Theme and Plugin